PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 135kWORD 60k
26.6.2015
PE565.774v01-00
 
B8-0816/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la introducerea aplicațiilor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în școlile europene


Dubravka Šuica, Patricija Šulin

Propunere de rezoluție referitoare la introducerea aplicațiilor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în școlile europene  
B8-0816/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.       întrucât unul dintre obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020 este de a crea o piață digitală unică la nivelul întregii UE, ceea ce înseamnă că este nevoie de competențe digitale și de o educație de înalt nivel de la o vârstă cât se poate de fragedă;

B.        întrucât, potrivit tuturor criteriilor aplicabile, Croația și Slovenia sunt încadrate sub media UE;

C.       întrucât Croația (9 elevi per calculator) și Slovenia (8 elevi per calculator) se numără printre cele mai rău clasate state membre în ceea ce privește numărul de elevi per calculator și folosirea TIC de către profesori în timpul cursurilor,

1.        solicită Comisiei să întocmească o strategie unică la nivelul UE pentru introducerea obligatorie a TIC în școli și să furnizeze resurse financiare suficiente anumitor state membre pentru ca acestea să achiziționeze echipamente TI.

Notă juridică