FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 55k
2.7.2015
PE565.775v01-00
 
B8-0817/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om en reform af EU's indvandringspolitik


Lorenzo Fontana

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om en reform af EU's indvandringspolitik  
B8‑0817/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 3, stk. 2, og afsnit V i TEUF,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at den geopolitiske situation i de senere år har skabt forudsætninger for en betydelig stigning i det indvandringspres, der udøves på landene i Sydeuropa;

B.     der henviser til, at de, der har forsøgt at krydse Middelhavet illegalt og i tvivlsomme fartøjer, har betalt en enorm pris i form af antallet af menneskeliv;

1.      bemærker, at den vigtigste prioritet i forhold til at dæmme op for denne nødsituation består i nødvendigheden af at forhindre de fartøjer, der ulovligt transporterer borgere fra visse tredjelande ind på EU's område, i at afsejle;

2.      støtter oprettelsen af modtagelseslejre, som – hvor sikkerhedsforholdene tillader det – kunne placeres i regioner, der grænser op til de regioner, asylsøgerne kommer fra;

3.      opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med de beføjelser, som traktaterne giver, at udarbejde en omfattende strategi, der tager hensyn til ovenstående, og kontrollere, at de midler, der tildeles til medlemsstater til finansiering af tilbagesendelser, bliver anvendt hensigtsmæssigt og effektivt.

 

Juridisk meddelelse