PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 120kWORD 59k
2.7.2015
PE565.775v01-00
 
B8-0817/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o reformi politike migracija u EU-u


Lorenzo Fontana

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o reformi politike migracija u EU-u  
B8-0817/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 3. stavak 2. i glavu V. UFEU-a,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da su zbog razvoja geopolitičke situacije posljednjih godina nastale okolnosti kojima se potiče neprekidno povećanje migracijskih pritisaka na države južne Europe;

B.     budući da su oni koji su pokušali prijeći Sredozemno more neodgovarajućim sredstvima i u nezakonitim uvjetima platili golemu cijenu u smislu broja ljudskih života;

1.      ističe da je za obuzdavanje krizne situacije koja je u tijeku najveći prioritet potreba da se spriječe polasci plovila koja nezakonito prevoze građane određenih trećih zemalja na teritorij Unije;

2.      podupire osnivanje kampova za prihvat, koji bi, ne dovodeći u pitanje sigurnosne uvjete, mogli biti smješteni u regijama koje graniče s onima iz kojih dolaze tražitelji azila;

3.      poziva Komisiju da, u okviru ovlasti koje su joj dane ugovorima, detaljno razradi sveobuhvatnu strategiju za rješavanje navedenih pitanja, uz praćenje sredstava namijenjenih državama članicama za financiranje povratka izbjeglica kako bi se ona upotrijebila na odgovarajući i učinkovit način.

Pravna napomena