PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 131kWORD 61k
2.7.2015
PE565.775v01-00
 
B8-0817/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la reforma politicii UE în materie de imigrație


Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la reforma politicii UE în materie de imigrație  
B8-0817/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 3 alineatul (2) și Titlul V din TFUE,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât conjunctura geopolitică din ultimii ani a creat condiții pentru favorizarea unei creșteri semnificative a presiunilor migrației asupra țărilor din sudul Europei;

B.     întrucât persoanele care au încercat să traverseze Mediterana cu mijloace nepotrivite și în condiții ilegale au plătit un preț enorm, măsurabil în număr de vieți umane,

1.      constată că, pentru a răspunde situației urgente actuale, prioritatea o reprezintă necesitatea de a împiedica plecarea ambarcațiunilor care transportă în mod neregulamentar cetățeni ai unor țări terțe pe teritoriul Uniunii;

2.      susține amenajarea de tabere de primire care, fără a aduce atingere condițiilor de siguranță, ar putea fi amplasate în regiuni învecinate cu cele din care provin solicitanții de azil;

3.      invită Comisia, în conformitate cu prerogativele conferite de tratate, să elaboreze o strategie care să includă punctele de mai sus, asigurându-se că fondurile destinate statelor membre pentru finanțarea returnărilor sunt utilizate în mod adecvat și eficient.

Notă juridică