NÁVRH USNESENÍ
PDF 140kWORD 59k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zrušení podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO)


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zrušení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO)  
B8-0818/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na úmluvu ze dne 28. července 1951 o právním postavení uprchlíků, takzvanou „Ženevskou konvenci“,

–       s ohledem na nařízení (EU) č. 439/2010;

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podpůrný úřad pro otázky azylu má „posílit praktickou spolupráci mezi členskými státy Evropské unie v oblasti azylu“, poskytnout „podporu členským státům, jejichž azylový [...] systém je vystaven specifickému tlaku“ a „zlepšit provádění společného evropského azylového systému“;

B.     vzhledem k tomu, že v roce 2014 požádalo v Evropě o azyl 625 000 osob, což představuje zvýšení o 44 % oproti roku 2013;

C.     vzhledem k tomu, že rozpočet tohoto úřadu činí 10,5 milionů EUR, které jsou zcela hrazeny z evropského rozpočtu;

1.      žádá o zrušení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu a o to, aby byla státům ponechána možnost svobodně řídit vlastní migrační politiky;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal společně se jmény jeho signatářů Komisi a Radě.

Právní upozornění