FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 122kWORD 55k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om nedlæggelse af Det Europæiske Asylstøttekontor


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om nedlæggelse af Det Europæiske Asylstøttekontor  
B8‑0818/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, den såkaldte ”Genèvekonvention”,

–       der henviser til forordning (EU) nr. 439/2010,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at Det Europæiske Asylstøttekontor skal ”styrke det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne på asylområdet”, støtte ”medlemsstater, der er udsat for et særligt pres på deres [asylsystemer]”, og ”bidrage til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem”;

B.     der henviser til, at antallet af asylansøgere i Europa i 2014 var 625 000 personer, hvilket er en stigning på 44 % i forhold til 2013;

C.     der henviser til, at kontorets budget er på 10,5 mio. EUR, som finansieres fuldt ud over EU’s budget;

1.      kræver, at Det Europæiske Asylstøttekontor nedlægges, og at det overlades til de enkelte lande at forvalte deres indvandringspolitik;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen og Rådet.

 

Juridisk meddelelse