PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 136kWORD 59k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o ukidanju Europskog potpornog ureda za azil


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o ukidanju Europskog potpornog ureda za azil  
B8-0818/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir tzv. Ženevsku konvenciju, tj. Konvenciju o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je Europski potporni ured za azil osnovan „kako bi ojačao praktičnu suradnju među državama članicama u području azila” u Europskoj uniji, pružio potporu „državama članicama, čiji su sustavi azila [...] izloženi velikom pritisku” i „pomogao boljoj provedbi Zajedničkog europskog azilnog sustava”;

B.     budući da je 2014. godine 625 000 osoba zatražilo azil u Europi, što predstavlja porast od 44 % u odnosu na 2013.;

C.     budući da proračun Europskog potpornog ureda za azil iznosi 10,5 milijuna EUR i da se u potpunosti financira europskim sredstvima;

1.      zahtijeva ukidanje tog ureda i traži da se državama članicama dopusti da same vode svoje migracijske politike;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s imenima potpisnika, proslijedi Komisiji i Vijeću.

Pravna napomena