PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 130kWORD 59k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos prieglobsčio paramos biuro panaikinimo


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos prieglobsčio paramos biuro panaikinimo  
B8-0818/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 1951 m. liepos 28 d. konvenciją dėl pabėgėlių statuso (Ženevos konvenciją),

–       atsižvelgdamas į Reglamentą (ES) Nr. 439/2010,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Europos prieglobsčio paramos biuras turėtų „stiprinti [Europos Sąjungos] valstybių narių praktinį bendradarbiavimą prieglobsčio srityje“, teikti paramą „valstybėms narėms, kurių prieglobsčio [...] sistemoms tenka ypatingas krūvis“ ir „pagerinti bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimą“;

B.     kadangi prieglobsčio Europoje prašytojų skaičius, kuris 2014 m. siekė 625 000 asmenų, palyginti su 2013 m. padidėjo 44 %;

C.     kadangi šio biuro biudžetas siekia 10,5 mln. EUR, kuris yra visas finansuojamas iš ES biudžeto;

1.      prašo panaikinti Europos prieglobsčio paramos biurą ir prašo leisti valstybėms narėms laisvai valdyti savo migracijos politiką;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai ir Tarybai.

Teisinis pranešimas