PROJEKT REZOLUCJI
PDF 142kWORD 59k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zlikwidowania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zlikwidowania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu  
B8-0818/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Konwencję z dnia 28 lipca 1951 r. dotyczącą statusu uchodźców (konwencja genewska),

–       uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 439/2010,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu ma służyć zacieśnianiu „praktycznej współpracy między państwami członkowskimi [Unii Europejskiej] w dziedzinie azylu”, wspierać „państwa członkowskie, których systemy azylowe [...] znajdują się pod szczególną presją” oraz usprawnić „wdrażanie wspólnego europejskiego systemu azylowego”;

B.     mając na uwadze, że w 2014 r. liczba osób ubiegających się o azyl w Europie wyniosła 625 000, co oznacza wzrost o 44% w stosunku do roku 2013;

C.     mając na uwadze, że budżet Urzędu wzrósł do 10,5 mln EUR i jest finansowany w pełni z budżetu europejskiego;

1.      domaga się zlikwidowania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz pozostawienia polityki migracyjnej w wyłącznej gestii państw członkowskich;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji oraz Radzie.

Informacja prawna