NÁVRH UZNESENIA
PDF 139kWORD 60k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zrušení Európskeho podporného úradu pre azyl


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentuzrušení Európskeho podporného úradu pre azyl  
B8-0818/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na dohovor z 28. júla 1951 o postavení utečencov, tzv. Ženevský dohovor,

–       so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 439/2010,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Európsky podporný úrad pre azyl musí „posilniť praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi [Európskej únie] v oblasti azylu“, poskytovať podporu „členským štátom, ktorých azylové […] systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku“ a „podporovať uplatňovanie spoločného európskeho azylového systému“;

B.     keďže v roku 2014 požiadalo v Európe o azyl 625 000 osôb, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 44 %;

C.     keďže rozpočet tohto úradu dosahuje 10,5 milióna EUR, ktoré sa v plnom rozsahu hradia z európskeho rozpočtu;

1.      žiada zrušenie Európskeho podporného úradu pre azyl a tiež to, aby bola členským štátom ponechaná možnosť slobodne riadiť svoje migračné politiky;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s menami podpísaných poslancov Komisii a Rade.

Právne oznámenie