PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 122kWORD 60k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ukinitvi evropskega azilnega podpornega urada


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ukinitvi evropskega azilnega podpornega urada  
B8-0818/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju konvencije z dne 28. julija 1951 o statusu beguncev, imenovane tudi „Ženevska konvencija“,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 439/2010,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker mora evropski azilni podporni urad „okrepiti praktično sodelovanje med državami članicami“ Evropske unije, podpirati države članice, „katerih azilni sistemi [...] so še posebej obremenjeni“ in „izboljšati izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema“;

B.     ker je bilo leta 2014 v Evropi 625.000 prosilcev za azil, kar pomeni 44-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2013;

C.     ker urad razpolaga s 10,5 milijona evri sredstev, ki jih črpa iz evropskega proračuna;

1.      zahteva ukinitev evropskega azilnega podpornega urada in poziva k temu, naj se državam dopusti, da same upravljajo migracijsko politiko;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji in Svetu.

 

Pravno obvestilo