PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 134kWORD 61k
1.9.2015
PE565.778v01-00
 
B8-0820/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la scutirea de viză pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene care călătoresc în Statele Unite ale Americii


Dubravka Šuica

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la scutirea de viză pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene care călătoresc în Statele Unite ale Americii  
B8-0820/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât resortisanții croați, polonezi, români, bulgari și ciprioți sunt discriminați față de resortisanții altor state membre ale Uniunii Europene, deoarece trebuie în continuare să obțină o viză pentru a călători în Statele Unite ale Americii;

B.     întrucât resortisanții Statelor Unite ale Americii nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Uniunii Europene și, prin urmare, pe teritoriul Croației;

C.     întrucât Croația, Polonia, România, Bulgaria și Cipru sunt membre NATO și au introdus pașaportul biometric;

D.     întrucât măsurile antiteroriste au fost consolidate în Statele Unite, iar problema vizelor nu ar mai trebui să afecteze în mod negativ resortisanții croați, polonezi, români, bulgari și ciprioți,

1.      solicită Comisiei să facă uz de resursele diplomatice de care dispune pentru a adopta, în conformitate cu principiile fundamentale ale Uniunii Europene, măsurile dorite pentru ca resortisanții croați, polonezi, români, bulgari și ciprioți să beneficieze de aceleași drepturi precum resortisanții majorității statelor membre ale Uniunii Europene cărora li se aplică regimul de scutire de viză pentru Statele Unite ale Americii.

Notă juridică