PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 141kWORD 61k
10.6.2015
PE565.779v01-00
 
B8-0821/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zlostavljanju španjolskih hrtova u Španjolskoj i potrebi za opsežnim programom izobrazbe


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Gerolf Annemans, Philippe Loiseau, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'ornano, Mara Bizzotto, Aldo Patriciello, Marie-Christine Arnautu, Ivo Vajgl, Gilles Lebreton, Jean-Luc Schaffhauser, Bernard Monot, Dominique Martin, Marie-Christine Boutonnet, Marlène Mizzi, Milan Zver, Georges Bach, Mylène Troszczynski

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zlostavljanju španjolskih hrtova u Španjolskoj i potrebi za opsežnim programom izobrazbe  
B8-0821/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. srpnja 2012. o strategiji Europske unije za zaštitu i dobrobit životinja za razdoblje 2012. – 2015.,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je lov s hrtovima dio tradicije u određenim španjolskim pokrajinama, ali i da se iz nje znaju izroditi neprihvatljive prakse;

B.     budući da udruge za zaštitu životinja već više godina u medijima upozoravaju na zlostavljanje španjolskih hrtova;

C.     budući da zbog „kodeksa časti” neki vlasnici surovo postupaju sa svojim španjolskim hrtovima (opekline, udarci itd.), ostavljaju ih u strašnim uvjetima skloništa za životinje ili ih usmrte (u prvom redu vješanjem);

D.     budući da to pitanje nije uređeno pravnim propisima Europske unije zbog poštovanja principa supsidijarnosti;

1.      traži od Komisije da poduzme konkretne mjere u okviru svoje strategije za dobrobit kućnih ljubimaca (pasa i mačaka) i stoga podupre udruge za zaštitu životinja i/ili hrtova koje ne rade samo na spašavanju tih životinja, već u Španjolskoj razvijaju i važne projekte za izobrazbu namijenjene prvenstveno djeci.

Pravna napomena