Proċedura : 2015/2685(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0836/2015

Testi mressqa :

B8-0836/2015

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0318

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 162kWORD 74k
Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.804v01-00
 
B8-0836/2015

imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura


dwar ir-rwol tal-UE fil-proċess ta’ paċi fil-Lvant Nofsani (2015/2685(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rwol tal-UE fil-proċess ta’ paċi fil-Lvant Nofsani (2015/2685 (RSP))  
B8‑0836/2015

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Lvant Nofsani,

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar il-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani tas-17 ta' Novembru 2014,

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar il-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani tat-22 ta' Lulju 2014,

–       wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 1701 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.     billi l-kunflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina għandu jitqies fil-kuntest aktar estensiv tal-kunflitt Iżraeljan-Għarbi;

B.     billi kull bidla fl-istatus quo li taffettwa l-kunflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina jista’ jkollha effetti destabilizzanti;

1.      Jilqa’ l-ħatra tas-Sur Fernando Gentilini bħala r-Rappreżentant Speċjali tal-UE għall-Proċess ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani (RSUE PPLN) u jappoġġa lir-RSUE PPLN fl-isforzi tiegħu li jerġa’ jibda l-PPLN f’kooperazzjoni mal-Kwartett, l-Awtorità Palestinjana u l-gvern Iżraeljan;

2.      Itenni l-appoġġ kontinwu tiegħu għal soluzzjoni nnegozjata ta’ żewġ stati għal żewġ popli abbażi tar-Riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jilqa’, għalhekk, l-Inizjattiva Għarbija għall-Paċi u l-Paradigma l-Ġdida għall-Proċess Politiku bejn l-Iżrael u l-Palestina abbażi ta’ soluzzjoni dejjiema għall-kunflitt Iżraeljan-Għarbi, u jappoġġja r-ritorn għal negozjati ta’ paċi diretti mingħajr dewmien;

3.      Jilqa’ r-rwol pożittiv u s-sostenn neċessarju li l-UE tixtieq tipprovdi fil-faċilitazzjoni tar-riżoluzzjoni tal-kunflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina u l-kunflitt usa’ Iżraeljan-Għarbi permezz ta’ mezzi paċifiċi u kostruttivi, li jaqdu l-interessi tal-UE fir-rigward tas-sigurtà, l-istabilità u l-prosperità fil-Lvant Nofsani; jistieden lill-UE biex tfassal pakkett ta’ inċentivi pożittivi kemm għall-Palestinjani kif ukoll għall-Iżraeljani, li għandu jiġi implimentat mill-partijiet kollha, inklużi l-atturi reġjonali bħal-Lega tal-Istati Għarab, fil-bidu tan-negozjati, bħala l-uniku mezz għall–ħolqien b’suċċess ta’ atmosfera pożittiva li fiha l-proċess ta’ paċi bejn l-Iżrael u l-Awtorità Palestinjana jista’ jitnieda mill-ġdid u terġa’ tinbena l-fiduċja; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE u lill-Istati Membri, għalhekk, biex jinkoraġġixxu r-relazzjonijiet kummerċjali, kulturali, xjentifiċi, enerġetiċi, idriċi u ekonomiċi bejn l-Iżrael u l-ġirien tiegħu fir-reġjun, inkluż kummerċ trilaterali bejn l-Istati Membri, l-Iżrael u l-Awtorità Palestinjana;

4.      Jinnota li avvenimenti reċenti fir-reġjun usa' tal-Lvant Nofsani jippreżentaw theddidiet serji lill-UE, kif ukoll lill-ġirien l-aktar qrib tagħha; itenni l-impenn fundamentali tal-UE għas-sigurtà tal-Iżrael, il-Ġordan, l-Eġittu, il-Libanu, is-Sirja, il-Jemen, l-Iraq, il-Libja, il-pajjiżi tal-Kunsill ta’ Kooperazzjoni tal-Golf (GCC) u l-pajjiżi l-oħra kollha fil-Lvant Nofsani, inkluż fir-rigward ta’ theddidiet attwali u emerġenti fir-reġjun; jinnota speċifikament, għal din ir-raġuni, it-theddida serja ppreżentata mill-ISIS u organizzazzjonijiet terroristiċi oħra għaċ-ċittadini tal-Lvant Nofsani u jappella lill-atturi reġjonali rilevanti biex iwaqqfu l-finanzjament ta’ gruppi terroristiċi li jikkommettu atroċitajiet enormi u ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

5.      Jenfasizza l-ħtieġa fundamentali għall-UE li taħdem fi sħubija mal-Iżrael, l-Awtorità Palestinjana, l-Eġittu u l-Ġordan għall-prevenzjoni tar-riarmament ta’ gruppi terroristiċi f’Gaża u x-Xatt tal-Punent, il-kuntrabandu tal-armi tagħhom, il-manifattura ta’ rockets u l-bini ta’ mini; jenfasizza għal darb’oħra l-bżonn qawwi li Gaża tkun demilitarizzata u li jintemm l-armament tal-Ħamas, skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin ta’ Lulju 2014; jistieden lill-gruppi terroristiċi kollha biex b’mod immedjat iwaqqfu l-attivitajiet tagħhom u biex jirrifjutaw il-vjolenza sabiex ikun hemm il-paċi, l-istabbiltà u l-prosperità tant mistennija kemm fl-Iżrael kif ukoll fl-Istat Palestinjan futur;

6.      Jiddenunzja l-użu ta’ diskors ta’ mibegħda u t-tixwix fl-arena pubblika, li jmorru kontra l-proċess ta’ paċi fil-Lvant Nofsani u l-valuri tal-UE li titrawwem kultura ta’ paċi; jistieden lill-Awtorità Palestinjana biex tirrikonoxxi d-dritt leġittimu tal-Iżrael li jeżisti bħala l-art tal-poplu Lhudi; jistieden lill-Awtorità Palestinjana biex tħaddan in-nonvjolenza, biex tirrispetta ftehimiet preċedenti u biex tiffaċilita l-kooperazzjoni fir-rikostruzzjoni ta’ Gaża; itenni l-appell lit-tmexxija Palestinjana biex tuża b'mod kostruttiv l-istatus tagħha tan-NU u biex ma tiħux passi unilaterali li jbiegħdu aktar minn soluzzjoni negozjata;

7.      Jenfasizza l-ħtieġa li jinfetħu punti ta’ qsim għall-fluss ta’ għajnuna umanitarja, prodotti kummerċjali u persuni lejn u mill-Istrixxa ta’ Gaża, u l-ħtieġa li l-finanzjament tal-UE jmur għal proġetti speċifiċi u ddefiniti sew f’Gaża, f’konformità biss mal-mekkaniżmu trilaterali għall-appoġġ finanzjarju, u biex ikun żgurat li dan jasal għand iċ-ċivili li hu intenzjonat għalihom; itenni l-ħtieġa li l-Awtorità Palestinjana tieħu kontroll tal-Istrixxa ta’ Gaża;

8.      Jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jipprovdi finanzjament lil NGOs fir-reġjun li l-għanijiet politiċi tagħhom huma f’konformità mal-għanijiet ġenerali tal-Proċess ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani;

9.      Jilqa’ t-twaqqif ta’ Pjattaform Ewro-Mediterranja tal-Gass; jissottolinja r-rwol li din l-inizjattiva jista’ jkollha fit-trawwim ta’ kooperazzjoni reġjonali u fit-tqarrib tal-pajjiżi tal-Afrika ta’ Fuq ma’ dawk Ewropej permezz ta’ kooperazzjoni dwar kwistjonijiet marbuta mal-enerġija;

10.    Jenfasizza li djalogu msaħħaħ dwar temi marbuta mal-enerġija fil-Mediterran jaf jgħin biex iħeġġeġ il-kooperazzjoni reġjonali, jippromwovi l-istabbiltà reġjonali u jiggarantixxi l-integrità ambjentali; jissuġġerixxi, għalhekk, li l-UE timpenja ruħha b'mod aktar b'saħħtu fid-diplomazija marbuta mal-enerġija fir-reġjun tal-Lvant Nofsani u tal-Afrika ta' Fuq, kif spjegat fl-Unjoni tal-Enerġija;

11.    Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-membri tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, lill-Mibgħut tal-Kwartett għal-Lvant Nofsani, lill-Knesset u lill-gvern tal-Iżrael, lill-President tal-Awtorità Palestinjana u lill-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan, lill-Parlament u lill-Gvern tal-Eġittu, lill-Parlament u lill-Gvern tal-Ġordan, lill-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf u lill-membri tal-Lega Għarbija.

Avviż legali