Procedură : 2015/2685(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0836/2015

Texte depuse :

B8-0836/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0318

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 157kWORD 76k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.804v01-00
 
B8-0836/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Arne Gericke în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP))  
B8‑0836/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Orientul Mijlociu,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 17 noiembrie 2014 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 22 iulie 2014 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–       având în vedere Rezoluția 1701 a Consiliului de Securitate al ONU,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură;

A.     întrucât conflictul israeliano-palestinian trebuie considerat în contextul mai larg al conflictului israeliano-arab;

B.     întrucât orice schimbare a status quo-ului afectând conflictul israeliano-palestinian poate avea efecte destabilizatoare,

1.      salută numirea Fernando Gentilini ca Reprezentant Special al UE pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu (RSUE PPOM) și îl susține în eforturile sale de a redemara procesul de pace din Orientul Mijlociu în cooperare cu Cvartetul, cu Autoritatea Palestiniană și cu Guvernul Israelului;

2.      își reiterează sprijinul permanent pentru o soluție negociată a coexistenței a două state pentru două popoare, pe baza rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU; salută, prin urmare, inițiativa arabă pentru pace și noua paradigmă a procesului politic israeliano-palestinian, ca bază pentru o soluție durabilă la conflictul israeliano-arab, și sprijină revenirea fără întârziere la negocieri de pace directe;

3.      salută rolul pozitiv și susținerea necesară pe care UE dorește să o ofere în facilitarea soluționării conflictului israeliano-palestinian și a conflictului mai extins israeliano-arab prin mijloace pașnice și constructive, care să servească interesul UE de a vedea instaurată securitatea, stabilitatea și prosperitatea în Orientul Mijlociu; solicită UE să creeze un pachet de stimulente pozitive atât pentru palestinieni, cât și pentru israelieni, care să fie aplicate de către toate părțile, inclusiv de actori regionali precum Liga Statelor Arabe, la începutul negocierilor, ca unic mijloc de a reuși crearea atmosferei pozitive necesare pentru ca procesul de pace dintre Israel și Autoritatea Palestiniană să poată fi relansat și încrederea să poată fi restaurată; invită insistent, prin urmare, toate instituțiile UE și statele membre să încurajeze relațiile comerciale, culturale, științifice, economice și cele în domeniul energiei și al apei între Israel și vecinii săi din regiune, inclusiv comerțul trilateral între statele membre, Israel și Autoritatea Palestiniană;

4.      observă că evenimentele recente din zona extinsă a Orientului Mijlociu reprezintă o amenințare serioasă pentru UE și pentru vecinii săi din imediata apropiere; reiterează angajamentul fundamental al UE față de securitatea Israelului, Iordaniei, Egiptului, Libanului, Siriei, Yemenului, Irakului, Libiei, Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) și tuturor celorlalte țări din Orientul Mijlociu, inclusiv cu privire la amenințările actuale și în curs de apariție din regiune; atrage în special atenția, din acest motiv, asupra amenințării grave reprezentate de ISIS și de alte organizații teroriste pentru cetățenii din Orientul Mijlociu și solicită actorilor relevanți de la nivel regional să înceteze finanțarea grupurilor teroriste care comit atrocități și încălcări flagrante ale drepturilor omului;

5.      subliniază că este imperios necesar ca UE să acționeze în parteneriat cu Israelul, Autoritatea Palestiniană, Egiptul și Iordania pentru împiedicarea reînarmării grupurilor teroriste din Gaza și Cisiordania, a contrabandei lor cu arme, a fabricării de rachete și a construirii de tuneluri; subliniază încă o dată necesitatea absolută a demilitarizării Gaza și a încetării înarmării Hamas, în conformitate cu concluziile Consiliului Afaceri Externe din iulie 2014; invită toate grupările teroriste să-și înceteze imediat activitățile și să renunțe la violență, pentru a realiza îndelung așteptata pace, stabilitate și prosperitate atât în Israel, cât și în viitorul stat palestinian;

6.      denunță folosirea discursului de ură și incitare la ură pe scena publică, care ar putea periclita procesul de pace din Orientul Mijlociu și valorile UE de promovare a unei culturi a păcii; solicită Autorității Palestiniene să recunoască dreptul legitim al Israelului de a exista ca țară natală a poporului evreu; solicită Autorității Palestiniene să susțină non-violența, să respecte acordurile anterioare și să faciliteze cooperarea în reconstrucția Gaza; își reafirmă apelul adresat conducerii palestiniene de a utiliza constructiv statutul acordat de ONU și de a nu lua măsuri unilaterale care să facă și mai îndepărtată perspectiva unei soluții negociate;

7.      subliniază necesitatea de a deschidere punctele de trecere pentru a permite accesul ajutorului umanitar, al mărfurilor și al persoanelor înspre și dinspre Fâșia Gaza, precum și necesitatea ca finanțarea UE să fie direcționată către proiecte concrete și bine definite în Gaza, în conformitate exclusiv cu mecanismul trilateral de sprijin financiar, și să ajungă la civilii cărora le este destinată; reiterează necesitatea ca Autoritatea Palestiniană să preia controlul asupra Fâșiei Gaza;

8.      invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă să ofere finanțare ONG-urilor din regiune ale căror obiective politice sunt în conformitate cu obiectivele generale ale procesului de pace din Orientul Mijlociu;

9.      salută înființarea platformei de gaz euro-mediteraneene; subliniază rolul pe care această inițiativă îl poate juca în stimularea cooperării regionale și în apropierea țărilor nord-africane și europene prin cooperarea în aspecte legate de energie;

10.    subliniază că dialogul consolidat pe teme legate de energie în zona Mediteranei ar putea contribui la stimularea cooperării regionale, la promovarea stabilității regionale și la asigurarea integrității mediului; sugerează, prin urmare, ca UE să se implice mai puternic în diplomația energetică din regiunea MENA, precum s-a subliniat în cadrul Uniunii energetice;

11.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian, Parlamentului și Guvernului Egiptului, Parlamentului și Guvernului Iordaniei, Consiliului de Cooperare al Golfului și membrilor Ligii Arabe.

 

Notă juridică