Procedură : 2015/2685(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0841/2015

Texte depuse :

B8-0841/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0318

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 174kWORD 79k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.809v01-00
 
B8-0841/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu  (2015/2685(RSP))


Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu  (2015/2685(RSP))  
B8‑0841/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe al UE din 20 iulie 2015 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–       având în vedere Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședinta Comisiei (denumită în continuare „Înalta Reprezentantă”) a efectuat prima sa vizită externă oficială în această calitate în Israel și Palestina, în noiembrie 2014, fiind totodată primul înalt funcționar UE care a vizitat această țară după alcătuirea noului guvern israelian din mai 2015; întrucât Înalta Reprezentantă și-a exprimat cu mai multe ocazii angajamentul față de reînnoirea și intensificarea rolului Uniunii în cadrul procesului de pace;

B.     întrucât, în aprilie 2015, Înalta Reprezentantă a numit un nou Reprezentant Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu (denumit în continuare „Reprezentantul Special al UE”);

C.     întrucât Uniunea este principalul furnizor de ajutoare către palestinieni și este, totodată, cel mai important partener comercial al Israelului, iar Israelul are acces la fonduri UE în cadrul inițiativei „Orizont 2020”, fiind în același timp parte la acorduri privind produse agricole, industriale și farmaceutice;

D.     întrucât a sosit momentul ca diplomația europeană să renunțe la atitudinea de observator adoptată până acum;

E.     întrucât Uniunea consideră că pacea în Orientul Mijlociu necesită o soluție regională cuprinzătoare;

F.     întrucât Uniunea și-a confirmat în repetate rânduri susținerea pentru o soluție bazată pe coexistența a două state, în cadrul căreia statul Israel, cu frontiere sigure și recunoscute, și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, ar coexista pașnic și în siguranță, și a declarat că nu va fi recunoscută nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967 în afara celor convenite de părți, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul în calitate de capitală a celor două state;

G.     întrucât protejarea populației palestiniene și a drepturilor sale în Cisiordania, mai ales în Zona C, și în Ierusalimul de Est este de o importanță primordială pentru păstrarea viabilității soluției bazate pe coexistența a două state;

H.     întrucât în prezent este în curs de desfășurare un proces în care sunt implicate un număr de state membre și care vizează recunoașterea statului Palestina;

I.      întrucât coloniile israeliene sunt ilegale conform dreptului internațional și constituie un obstacol major în calea eforturilor de instaurare a păcii;

J.      întrucât ocupația durează de peste 50 de ani, iar Acordul de la Oslo I a fost semnat în 1993;

K.     întrucât alcătuirea unui nou guvern israelian a deschis calea spre relansarea procesului de pace din Orientul Mijlociu;

L.     întrucât în prezent se fac eforturi în cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru reluarea negocierilor de pace între israelieni și palestinieni,

O inițiativă europeană pentru pace

1.      consideră că Uniunea se află la un punct de cotitură dacă dorește să joace un rol în instaurarea păcii în regiune; salută, prin urmare, numirea de către Înalta Reprezentantă a unui Reprezentant Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu ca pe un semnal clar al angajamentului UE în regiune;

2.      subliniază că Uniunea ar trebui să aibă o contribuție esențială la găsirea unei soluții cuprinzătoare, pașnice și de durată, așa cum s-a întâmplat în cazul recentului acord privind programul nuclear al Iranului;

3.      reamintește statelor membre că datoria lor primordială este să contribuie în mod activ la creionarea unei poziții europene comune privind modalitățile de soluționare a procesului de pace din Orientul Mijlociu și să nu se lanseze în inițiative unilaterale care slăbesc acțiunile europene; subliniază că șefii de stat și de guvern europeni nu îi pot cere Uniunii să fie proactivă în regiune dacă pozițiile lor divergente o împiedică să adopte o poziție comună unică prin intermediul Înaltului Reprezentant;

4.      subliniază că este necesară o pace cuprinzătoare, care să îndeplinească aspirațiile legitime ale ambelor părți, ținând cont și de contextul regional care se deteriorează grav și de efectele sale de propagare;

5.      prin urmare, invită statele membre să colaboreze cu Reprezentantul Special al UE la instituirea unei inițiative europene pentru pace care ar trebui lansată în cazul în care eforturile actuale din cadrul Consiliului de Securitate al ONU în vederea adoptării unei rezoluții de stabilire a cadrului pentru acest proces se vor solda cu un eșec;

6.      îndeamnă Înalta Reprezentantă și Reprezentantul Special al UE să fructifice în mai mare măsură relațiile politice și expertiza instituțională a UE și a statelor sale membre, bazate pe proximitatea geografică a Europei, pe legăturile istorice și pe schimburile economice intense cu regiunea Orientului Mijlociu, pentru a asigura un rol politic mai activ și mai eficient în cadrul procesului de pace dintre israelieni și palestinieni, precum și, într-un context mai larg, dintre statele arabe și Israel;

 

Un nou Cvartet

7.      consideră că Uniunea ar trebui să joace un rol-cheie în redefinirea obiectivelor și formatului Cvartetului;

8.      sprijină, în acest context, intenția Înaltei Reprezentante de a implica mai îndeaproape statele arabe în procesul de pace, asociindu-le la activitatea Cvartetului, și de a desemna Reprezentantul Special al UE ca trimis al Uniunii în cadrul Cvartetului;

9.      consideră că obiectivele Cvartetului ar trebui redirecționate înspre găsirea unei soluții politice a conflictului;

Punerea în aplicare a legislației Uniunii

10.    solicită punerea în aplicare completă și efectivă a legislației UE în vigoare și a acordurilor bilaterale dintre UE și Israel, precum și a mecanismului de control asociat – așa-numitele „aranjamente tehnice” – astfel încât să nu se permită importul produselor din coloniile israeliene pe piața europeană în condițiile de tratament preferențial conținute în Acordul de asociere UE-Israel;

11.    solicită SEAE și Comisiei să verifice pe teren toate acuzațiile referitoare la distrugerea și avarierea structurilor și proiectelor finanțate de UE în teritoriile ocupate și să transmită Parlamentului constatările sale;

Utilizarea competențelor Uniunii

12.    îndeamnă Uniunea să furnizeze în continuare poporului palestinian un ajutor financiar semnificativ și să sprijine procesul de construcție a statului palestinian, dar și să asigure un control mai bun al fondurilor UE, astfel încât acestea să nu poată fi deturnate, direct sau indirect, către organizații sau activități teroriste; solicită majorarea sprijinului financiar acordat de UE Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA), subliniind în același timp că este necesară soluționarea gravei probleme subiacente a refugiaților palestinieni;

13.    ia act de faptul că Israelul acordă în prezent ajutoare Fâșiei Gaza și invită Egiptul să deschidă accesul la ajutoare pe o bază cel puțin similară;

14.    își reiterează apelul la reconstrucția și reabilitarea de urgență a Fâșiei Gaza în urma războiului din vara anului 2014; subliniază că aceasta trebuie să reprezinte pentru UE și comunitatea internațională o prioritate în materie de ajutor umanitar și îndeamnă, în acest sens, statele membre să își respecte angajamentele de a sprijini mecanismul trilateral de monitorizare și verificare a materialelor folosite la reconstrucție;

15.    își reiterează apelul către autoritățile israeliene de a pune imediat capăt blocadei din Fâșia Gaza și de a asigura deschiderea integrală a punctelor de trecere a frontierei;

16.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knesset-ului și Guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

Notă juridică