Postopek : 2015/2685(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0841/2015

Predložena besedila :

B8-0841/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0318

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 152kWORD 75k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.809v01-00
 
B8-0841/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu  (2015/2685(RSP))


Hilde Vautmans, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu  (2015/2685(RSP))  
B8‑0841/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o bližnjevzhodnem mirovnem procesu,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 20. julija 2015,

–       ob upoštevanju Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael na drugi strani,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednica Komisije na svojem prvem uradnem obisku v tej funkciji novembra 2014 obiskala Izrael in Palestino in je bila tudi prvi visoki uradnik EU, ki ju je obiskal po oblikovanju nove izraelske vlade maja 2015; ker je večkrat izrazila, da se zavzema za obnovitev in okrepitev vloge Unije v mirovnem procesu;

B.     ker je visoka predstavnica aprila 2015 imenovala novega posebnega predstavnika EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu;

C.     ker Unija zagotovi največ pomoči Palestincem in je tudi največja trgovinska partnerica Izraela in ker ima Izrael dostop do sredstev EU v okviru programa Obzorje 2020, hkrati pa je država pogodbenica sporazumov o kmetijskih, industrijskih in farmacevtskih proizvodih;

D.     ker bi se moral čas, ko je bila evropska diplomacija v vlogi opazovalca, zdaj izteči;

E.     ker Unija meni, da je za mir na Bližnjem vzhodu potrebna celovita regionalna rešitev;

F.     ker je Unija večkrat podprla dvodržavno rešitev, v okviru katere bi Država Izrael z varnimi in priznanimi mejami ter sosednja neodvisna, demokratična in uspešno delujoča palestinska država soobstajali v miru in varnosti, ter izjavila, da se bodo upoštevale le tiste spremembe meja po letu 1967, ki jih bosta priznali obe strani, vključno z Jeruzalemom kot prestolnico obeh držav;

G.     ker je izredno pomembno zaščititi palestinsko prebivalstvo in njegove pravice na Zahodnem bregu, zlasti na območju C, in v vzhodnem Jeruzalemu, da bi ohranili uresničljivost rešitve z dvema državama;

H.     ker v več državah članicah poteka postopek za priznanje palestinske države;

I.      ker so izraelske naselbine nezakonite po mednarodnem pravu in so velika ovira v prizadevanjih za mir;

J.      ker okupacija traja že več kot 50 let in ker so bili leta 1993 podpisani sporazumi iz Osla;

K.     ker je oblikovanje nove izraelske vlade priložnost za ponovni začetek bližnjevzhodnega mirovnega procesa;

L.     ker si v varnostnem svetu ZN neprestano prizadevajo za nadaljevanje mirovnih pogajanj med Izraelci in Palestinci;

Evropska mirovna pobuda

1.      meni, da je Unija na točki, ko se mora odločiti, ali želi sodelovati pri vzpostavitvi miru v tej regiji; zato pozdravlja imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije za mirovni proces na Bližnjem vzhodu kot jasen znak za sodelovanje EU v regiji;

2.      poudarja, da bi morala biti Unija ključni akter pri doseganju celovitih, dolgotrajnih in mirnih rešitev, kot se je zgodilo pri nedavnem sporazumu o iranskem jedrskem programu;

3.      opozarja države članice, da je njihova prva dolžnost dejavno prispevati k oblikovanju enotnega evropskega stališča o tem, kako obravnavati mirovni proces na Bližnjem vzhodu, in da naj ne začenjajo enostranskih pobud, ki bi oslabile evropsko ukrepanje; poudarja, da evropski voditelji držav in vlad ne morejo zahtevati od Unije, naj proaktivno deluje v regiji, če Unija zaradi njihovih razlikujočih se stališč ne more govoriti z enim glasom prek visoke predstavnice;

4.      poudarja, da je treba doseči celovit mir, ki bo izpolnil legitimne želje obeh strani, tudi ob upoštevanju vse slabših razmer v regiji in njihovega učinka prelivanja;

5.      zato poziva države članice, naj sodelujejo s posebnim predstavnikom EU pri vzpostavitvi evropske mirovne pobude, ki bi jo bilo treba uporabiti v primeru neuspeha trenutnih prizadevanj varnostnega sveta ZN, da bi sprejeli resolucijo, s katero bo vzpostavljen okvir za ta proces;

6.      poziva visoko predstavnico in posebnega predstavnika EU, naj bolje uporabita politične odnose in institucionalne izkušnje EU in držav članic, ki temeljijo na zemljepisni bližini Evrope, zgodovinskih povezavah in intenzivni gospodarski menjavi z bližnjevzhodno regijo, da bi zagotovila dejavnejšo in učinkovitejšo politično vlogo v mirovnem procesu med Izraelci in Palestinci ter med arabskimi državami in Izraelom v širšem smislu;

 

Nova četverica

7.      meni, da bi morala Unija imeti ključno vlogo pri ponovni opredelitvi ciljev in formata četverice;

8.      v zvezi s tem podpira namero visoke predstavnice, da bo arabske države tesneje vključila v mirovni proces, in sicer tako, da jih bo vključila v delo četverice in imenovala posebnega predstavnika EU za odposlanca EU za četverico;

9.      meni, da je treba cilje četverice preusmeriti v iskanje politične rešitve konflikta;

Izvajanje zakonodaje Unije

10.    poziva k polnemu in učinkovitemu izvajanju veljavne zakonodaje Unije, dvostranskih sporazumov med EU in Izraelom ter povezanega nadzornega mehanizma, tako imenovanih strokovnih dogovorov, in sicer tako, da proizvodov iz izraelskih naselbin ne bo mogoče uvažati na evropski trg pod preferenčnimi pogoji iz pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom;

11.    poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj na terenu preverita vse obtožbe v zvezi z uničenjem in škodo, povzročeno na zgradbah in projektih, financiranih s sredstvi EU, na okupiranem ozemlju ter naj svoje ugotovitve posredujeta Parlamentu;

Uporaba pristojnosti Unije

12.    poziva Unijo, naj še naprej zagotavlja obsežno finančno pomoč Palestincem in naj še naprej podpira Palestino pri oblikovanju države, vendar naj tudi zagotovi boljši nadzor nad sredstvi EU, da jih ne bo mogoče preusmeriti, neposredno ali posredno, za teroristične organizacije ali dejavnosti; poziva k okrepljeni finančni podpori EU za Agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje in poudarja, da je treba obravnavati osrednja temeljna vprašanja palestinskih beguncev;

13.    ugotavlja, da Izrael trenutno zagotavlja pomoč Gazi, ter poziva Egipt, naj odpre dostop za pomoč na osnovi, ki bo vsaj podobna izraelski;

14.    ponovno poziva k nujni obnovi in rehabilitaciji območja Gaze po vojni poleti 2014; poudarja, da mora humanitarna pomoč postati prednostna naloga za EU in mednarodno skupnost, ter v zvezi s tem poziva države članice, naj izpolnijo svoje obljube in podprejo tristranski mehanizem za spremljanje in preverjanje materialov za obnovo;

15.    ponovno poziva izraelske oblasti, naj nemudoma odpravijo blokado Gaze in zagotovijo popolno odprtje prehodov;

16.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici/visoki predstavnici, posebnemu predstavniku EU, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu četverice za Bližnji vzhod, knesetu in vladi Izraela, predsedniku Palestinske oblasti in palestinskemu zakonodajnemu svetu.

 

Pravno obvestilo