Procedură : 2015/2685(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0843/2015

Texte depuse :

B8-0843/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0318

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 157kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.811v01-00
 
B8-0843/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský în numele Grupului PPE

Rezoluție a Parlamentului European referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP))  
B8‑0843/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 20 iulie 2015 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–       având în vedere declarația din 8 februarie 2015 a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu,

–       având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, din 10 decembrie 2014, privind moartea ministrului palestinian Abu Ein; din 30 decembrie 2014, privind votul Consiliului de Securitate al ONU cu privire la procesul de pace din Orientul Mijlociu; din 6 ianuarie 2015, privind situația din Israel și Palestina; din 19 ianuarie 2015, referitoare la decizia de a contesta hotărârea privind Hamas; din 11 februarie 2015, după întâlnirea sa cu președintele Mahmoud Abbas; din 18 martie 2015, privind alegerile generale din Israel; și din 7 mai 2015, privind constituirea noului guvern israelian,

–       având în vedere comunicatul Reuniunii miniștrilor afacerilor externe ai G7 din 15 aprilie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât UE și-a confirmat în mod repetat sprijinul pentru soluția coexistenței a două state, pe baza frontierelor din 1967, cu Ierusalimul drept capitală a ambelor state, cu un stat Israel sigur și un stat al Palestinei independent, democratic, contiguu și viabil, conviețuind în pace și securitate, și întrucât UE a solicitat reluarea tratativelor de pace directe între Israel și Autoritatea Palestiniană(AP);

B.     întrucât instaurarea păcii în Orientul Mijlociu rămâne o prioritate majoră pentru comunitatea internațională și un element indispensabil pentru stabilitatea și securitatea regională;

C.     întrucât, după alegerile generale din 17 martie 2015, a fost format un nou guvern israelian, la 6 mai 2015, cu Benjamin Netanyahu în funcția de prim-ministru; întrucât UE este pregătită să colaboreze cu noul guvern israelian pentru o relație bilaterală reciproc avantajoasă, precum și cu privire la chestiuni regionale și globale de interes comun;

D.     întrucât VP/ÎR a declarat, la 30 decembrie 2014, că UE va promova și va susține eforturile de obținere a unei păci de durată, bazate pe soluția coexistenței a două state; întrucât VP/ÎR a convocat o reuniune a liderilor Cvartetului la 8 februarie 2015, la München;

E.     întrucât Cvartetul va continua să se implice activ în pregătirea pentru reluarea procesului de pace în viitorul apropiat, incluzând o legătură regulată și directă cu statele arabe;

1.      își reafirmă sprijinul ferm în favoarea soluției coexistenței a două state, pe baza frontierelor din 1967, cu Ierusalimul drept capitală a ambelor state, cu un stat Israel sigur și un stat al Palestinei independent, democratic, contiguu și viabil, conviețuind alături în pace și securitate, pe baza dreptului la autodeterminare și a respectării totale a dreptului internațional; subliniază că mijloacele non-violente și respectarea drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional reprezintă singura modalitate de a obține o soluție viabilă și de a ajunge la o pace justă și de durată între israelieni și palestinieni;

2.      subliniază importanța reluării cât mai rapide a negocierilor de către părți, în vederea ajungerii la această pace justă, durabilă și cuprinzătoare; invită ambele părți să evite acțiunile care ar putea conduce la o nouă escaladare, inclusiv măsurile unilaterale care ar putea prejudicia rezultatul negocierilor și amenința viabilitatea soluției celor două state;

3.      salută faptul că UE va sprijini în mod activ părțile pentru a restabili încrederea și a crea climatul de încredere necesar pentru a angajarea în cât mai scurt timp în negocieri de substanță; subliniază că UE este pregătită să se angajeze într-un efort comun cu partenerii săi regionali, pe baza Inițiativei arabe pentru pace, și salută actualele demersuri ale Cvartetului în această privință.

4.      salută angajamentul UE de a se implica activ pentru o însușirea unei viziuni multilaterale reînnoite asupra procesului de pace din regiune, în consultare cu toți actorii relevanți, inclusiv partenerii din Cvartet, în special Statele Unite și din Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite; ia act de faptul că UE consideră că înființarea unui grup de sprijin internațional poate reprezenta o modalitate de a contribui la realizarea acestui obiectiv, iar Consiliul a invitat ÎR/VP să exploreze diferitele posibilități de concretizare a acestei inițiative împreună cu actorii regionali și internaționali, precum și să prezinte un raport la începutul lunii septembrie 2015; invită VP/ÎR, de asemenea, să raporteze Parlamentului cu privire la constatările sale;

5.      salută activitatea desfășurată în teritoriile palestiniene de misiunile de poliție și susținere a statului de drept (EUPOL COPPS) în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) pentru a asista AP la edificarea instituțiilor viitorului stat Palestina în domeniile poliției și justiției penale; solicită reactivarea misiunii de asistență la frontieră (EUBAM Rafah) din cadrul PSAC, cu un mandat mai ambițios, cu mijloace și personal adecvat, astfel încât să joace un rol concret în controlul frontierelor fâșiei Gaza cu Egiptul și Israelul;

6.      solicită îmbunătățirea rapidă a situației umanitare în Gaza; salută măsurile recente luate de Israel pentru a reduce restricțiile în Gaza; subliniază importanța luării unor măsuri pozitive suplimentare - luând totodată în considerare preocupările legitime ale Israelului privind securitatea - pentru a permite livrarea integrală a ajutorului umanitar, reconstrucția și redresarea economică; subliniază că recentul atac cu rachetă al unor grupări militante este inacceptabil și atrage atenția asupra pericolului escaladării; invită insistent donatorii să-și materializeze cât mai curând angajamentele financiare asumate în cadrul Conferinței internaționale de la Cairo privind Palestina („Reconstrucția Fâșiei Gaza”) din 12 octombrie 2014;

7.      subliniază că reconcilierea intra-palestiniană reprezintă un element important pentru realizarea soluției coexistenței a două state. susține apelul UE adresat facțiunilor palestiniene de a acorda o prioritate absolută reconcilierii și revenirii AP în Gaza; subliniază că AP trebuie să preia responsabilități mai mari în această privință și să își asume funcția de guvernare în Fâșia Gaza, inclusiv în domeniul securității și administrației civile, precum și prin prezența sa la punctele de trecere din Gaza;

8.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu, Secretarului General al ONU, reprezentantului Cvartetului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe, Knesset-ului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

Notă juridică