Postopek : 2015/2685(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0844/2015

Predložena besedila :

B8-0844/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0318

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 199kWORD 110k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.812v01-00
 
B8-0844/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (2015/2685(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (2015/2685(RSP))  
B8‑0844/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o bližnjevzhodnem mirovnem procesu, zlasti resolucij z dne 17. decembra 2014 o priznanju palestinske državnosti(1), z dne 18. septembra 2014 o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU(2) in z dne 5. julija 2012 o politiki EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu(3),

–       ob upoštevanju sklepov Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 20. julija 2015,

–       ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini o oblikovanju nove izraelske vlade z dne 7. maja 2015, izjav njenega predstavnika za odnose z javnostmi o požigu na Zahodnem bregu z dne 31. julija 2015 ter nedavnih izraelskih odločitev o nadaljnjem širjenju naselbin z dne 29. julija 2015,

–       ob upoštevanju lokalne izjave EU o rušenju v območju C in o gradnji ločevalnega zidu v Cremisanu z dne 24. avgusta 2015,

–       ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice/visoke predstavnice, komisarja za sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesa Hahna in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christosa Stylianidesa z dne 19. avgusta 2015 o podpori EU Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA),

–       ob upoštevanju Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in državo Izrael na drugi strani,

–       ob upoštevanju začasnega evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani,

–       ob upoštevanju ustreznih resolucij Generalne skupščine OZN in Varnostnega sveta OZN,

–       ob upoštevanju četrte ženevske konvencije iz leta 1949 za zaščito civilnih oseb v času vojne,

–       ob upoštevanju diplomatskega okvira za rešitev izraelsko-palestinskega konflikta in korakov za vzpostavitev diplomatskega obzorja in ustvarjanje pozitivnega zagona za dosego sporazuma, ki ga je 27. julija 2015 predstavil podpredsednik kneseta Jehiel Hilik Bar,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je pobudi državnega sekretarja ZDA Johna Kerryja iz leta 2013 in 2014 ter vojni v Gazi poleti 2014 sledil nov zastoj bližnjevzhodnega mirovnega procesa med Izraelci in Palestinci; ker v Varnostnem svetu OZN potekajo napori za obnovitev mirovnega procesa; ker je podpredsednik kneseta Yehiel Hilik Bar julija 2015 ob podpori vidnih voditeljev izraelske opozicije predstavil diplomatski okvir za reševanje izraelsko-palestinskega konflikta in korake za vzpostavitev diplomatskega obzorja in ustvarjanje pozitivnega zagona za dosego sporazuma;

B.     ker izraelsko-palestinski konflikt še vedno vpliva na celotni Bližnji vzhod; ker kriza in nasilje v Siriji, vzpon tako imenovane Islamske države, naraščajoča radikalizacija in širjenje terorizma na Bližnjem vzhodu pomenijo veliko varnostno tveganje za Izrael in celotno regijo, Palestincem pa prinašajo še več trpljenja, po drugi strani pa se v povezavi s temi pojavi oblikujejo skupni interesi arabskih držav in Izraela, medtem ko jedrski sporazum z Iranom daje edinstven zagon mirovnemu procesu, ki ga ne bi smeli spregledati;

C.     ker se je podpredsednica/visoka predstavnica, katere prvi uradni obisk na tujem v tej funkciji je bil obisk Izraela in Palestine novembra 2014, osebno zavzela za obnovo in okrepitev naporov EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu; ker je bil Fernando Gentilini imenovan za novega posebnega predstavnika EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu; ker EU kljub svoji odločenosti in zavezanosti, da bo pri tem imela samostojno vlogo, še ni oblikovala celovite in usklajene vizije za svoje sodelovanje v bližnjevzhodnem mirovnem procesu, ki bi jo morala prilagajati hitrim spremembam v regiji;

D.     ker je Parlament večkrat poudaril, da podpira dvodržavno rešitev, in sicer z državo Izrael znotraj varnih in priznanih meja ob neodvisni, samostojni, sklenjeni in uspešno delujoči Državi Palestini, tako da bosta državi soobstajali v miru in varnosti, v okviru meja iz leta 1967 in z vzajemno dogovorjenimi zamenjavami ozemlja ter z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav; ker je večina glavnih parametrov dvodržavne rešitve znanih iz prejšnjih pogajanj med stranema;

E.     ker na Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, živi po ocenah 600 000 judovskih naseljencev; ker Izrael kot okupacijska sila s stalnim rušenjem palestinskih domov in razseljevanjem palestinskih družin, omejevanjem svobode gibanja Palestincem in dostopa do njihovih kmetijskih zemljišč, nasiljem judovskih naseljencev, gradnjo ločevalnega zidu onkraj zelene črte, ter izkoriščanje palestinskih naravnih virov na tem območju jasno krši mednarodno pravo in spodkopava temelje za dvodržavno rešitev;

F.     ker so judovski naseljenci po podatkih skupine za spremljanje Palestine od leta 2004 na Zahodnem bregu izvedli več kot 11 000 napadov na Palestince; ker se je po podatkih izraelske organizacije za človekove pravice Yesh Din med letoma 2005 in 2014 na sodiščih uspešno zaključilo komaj 1,9 % zadev v zvezi z nasiljem naseljencev;

G.     ker je status Jeruzalema še vedno ključno vprašanje v mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu; ker EU ter mednarodna skupnost nikoli nista sprejeli enostranske priključitve vzhodnega Jeruzalema k Izraelu; ker Palestinci, ki živijo v vzhodnem Jeruzalemu, še vedno nimajo zajamčenega statusa stalnega prebivališča; dogajajo se jim zaplembe zemljišč in doživljajo sistemsko diskriminacijo pri dostopu do javnih storitev, urbanističnega načrtovanja in gradenj ter pri dostopu do verskih krajev, saj je namen politike izraelske vlade spremeniti demografsko sestavo območja;

H.     ker je po podatkih agencije UNRWA število palestinskih beguncev zdaj skoraj 5 milijonov, kar je še eno ključno vprašanje v mirovnem procesu, in velika večina med njimi pripada drugi ali tretji generaciji beguncev;

I.      ker je palestinska enotnost bistven del bližnjevzhodnega mirovnega procesa in osnovni pogoj za dvodržavno rešitev; ker to enotnost še vedno razjedajo politične napetosti med Palestinci ter izraelska blokada Gaze in dejstvo, da Palestinska oblast na tem območju nima dejanske oblasti;

J.      ker je območje Gaze, ki je de facto pod nadzorom Hamasa, že od leta 2007 pod blokado; ker je ta blokada uničila gospodarstvo v Gazi, ki se zaradi tega sooča z visoko brezposelnostjo in pomanjkanjem osnovnih dobrin, in ker ima to močan psihološki učinek na njene prebivalce, zlasti na mlade; ker so mnogi otroci v Gazi preživeli že tri vojne, zaradi česar čutijo psihološke posledice; ker se je humanitarna kriza v Gazi še zaostrila zaradi poletne vojne 2014 in nezadostne oskrbe z materialom, potrebnim za obnovo; ker je EU večkrat obsodila raketne napade na Izraelsko ozemlje iz Gaze in pozvala k učinkovitemu preprečevanju tihotapljenja orožja v Gazo;

K.     ker je trenutno v izraelskih zaporih zaprtih in pridržanih 5700 Palestincev – med njimi 160 otrok, 26 žensk in 400 upravnih pripornikov; ker je v izraelskih zaporih pridržanih 10 članov palestinskega zakonodajnega sveta, od tega so trije v upravnem priporu; ker je kneset 30. julija 2015 sprejel zakon o prisilnem hranjenju, ki dovoljuje, da se palestinske zapornike na gladovni stavki prisilno nahrani;

L.     ker so akterji civilne družbe, organizacije za človekove pravice, mirovni aktivisti, umetniki, pisatelji, akademiki in intelektualci tako na izraelski kot na palestinski strani pomemben del socialnega in političnega tkiva v svojih skupnostih in nepogrešljivi za državljanska demokratična gibanja za mir; ker lahko raznoliki glasovi in pogledi, dinamična civilna družba in vključujoča javna razprava okrepijo demokratične institucije na obeh straneh ter prispevajo k približevanju miru in spravi;

M.    ker se agencija UNRWA, ki palestinskim beguncem na zasedenem palestinskem ozemlju ter v Jordaniji, Libanonu in Siriji nudi osnovne storitve, sooča z najhujšo krizo financiranja v svoji zgodovini; ker so EU in njene države članice še vedno največji donatorji za agencijo UNRWA, saj prispevajo skoraj 40 % njene celotne podpore;

1.      je zelo zaskrbljen zaradi vztrajnega zastoja v bližnjevzhodnem mirovnem procesu med Izraelci in Palestinci in poziva, naj se nemudoma ponovno začnejo verodostojna prizadevanja za mir med obema stranema, ki bodo temeljila na jasni zavezi obeh strani, da v nobeni obliki ne bosta kršili mednarodnega prava, zato da bi v okviru časovnega načrta dosegli resnično oprijemljive rezultate;

2.      podpira prizadevanja varnostnega sveta Združenih narodov, zlasti pobudo Francije, o ponovnem začetku mirovnih pogajanj med Izraelci in Palestinci s pomočjo resolucije, ki določa okvir in časovni načrt za ta proces; vseeno poziva k celoviti evropski mirovni pobudi, če se bo zastoj v mirovnem procesu še nadaljeval, predstavili pa bi jo lahko na mednarodni mirovni konferenci ob udeležbi obeh strani in vseh pomembnih regionalnih in mednarodnih akterjev; spodbuja ustanovitev mednarodne podporne skupine, napovedane v sklepih Sveta za zunanje zadeve z dne 20. julija 2015; je seznanjen z diplomatskim predlogom, ki ga je predstavil podpredsednik izraelskega parlamenta Jehiel Hilik Bar in je pomemben prispevek k mirovnim prizadevanjem;

3.      ponovno poudarja, da odločno podpira dvodržavno rešitev izraelsko-palestinskega spora, in sicer z državo Izrael znotraj varnih in priznanih meja ob neodvisni, samostojni, nedeljivi in uspešno delujoči državi Palestini, tako da bosta državi soobstajali v miru in varnosti, ob vzajemnem priznavanju meja iz leta 1967 in z vzajemno dogovorjenimi zamenjavami ozemlja ter z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav;

4.      poudarja, da mora biti prva prednostna naloga EU in mednarodne skupnosti nadaljnje uresničevanje dvodržavne rešitve s konkretnimi ukrepi in zagotavljanjem popolnega spoštovanja pravic lokalnega prebivalstva ; z zanimanjem pričakuje začetek strukturiranega dialoga EU z Izraelom o razmerah na Zahodnem bregu in ohranitvi dvodržavne rešitve, ki naj bi vključeval tudi vprašanje naselbin;

5.      ponovno poudarja, da so nenasilna sredstva edini način za mir med Izraelci in Palestinci z vzajemno dogovorjenim sporazumom o končnem statusu, s katerim bi bile končane vse medsebojne zahteve; obsoja vsa nasilna dejanja napadov in ogrožanja civilistov na obeh straneh; ponovno izraža odločno zavezanost varnosti Izraela; še vedno podpira politiko nenasilnega odpora, za katero se je odločil palestinski predsednik Mahmud Abas;

6.      poudarja, da je mogoče vsako trajno rešitev izraelsko-palestinskega konflikta doseči le v regionalnem okviru z dejavno in stalno podporo mednarodne skupnosti; v zvezi s tem poudarja pomen arabske mirovne pobude in poziva, naj se Izrael uradno odzove nanjo; poziva, naj v mirovnem procesu sodelujejo vsi pomembni regionalni deležniki, zlasti Arabska liga, pa tudi Egipt, Jordanija in Libanon, ki imajo poseben interes zaradi vprašanj meje in vprašanja beguncev;

7.      poudarja, da je skrajni čas, da EU prevzame vidno politično vlogo v bližnjevzhodnem mirovnem procesu; pozdravlja osebno zavzetost podpredsednice/visoke predstavnice in odločno podpira njena prizadevanja na tem področju; pozdravlja, da se je EU v sklepih Sveta za zunanje zadeve z dne 20. julija 2015 zavezala, da si bo dejavno prizadevala za prenovljen večstranski pristop k mirovnemu procesu v posvetovanju z vsemi pomembnimi deležniki in da bo skušala na podlagi arabske mirovne pobude sodelovati z regionalnimi partnerji; kljub temu poudarja, da EU ne bi smela zgolj sodelovati v tem procesu, temveč bi morala v tesnem sodelovanju z drugimi ključnimi mednarodnimi akterji prevzeti vodilno vlogo ter slediti jasni in dosledni politiki v okviru širše strategije za spremembo geopolitičnega reda na Bližnjem vzhodu;

8.      poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj uporabi vse razpoložljive instrumente EU, vključno s pozitivnimi in negativnimi spodbudami, ki omogočajo učinek vzvoda na Izrael in Palestince, da bi dosegli dvodržavno rešitev; poudarja, da bi bilo treba prihodnji razvoj odnosov EU z Izraelom in Palestinci pogojevati z jasnimi zavezami in vidnim napredkom k miru in spoštovanju mednarodnega prava; v tem duhu poziva, naj se vsa ustrezna zakonodaja in vse smernice EU, pa tudi dvostranski sporazumi EU z obema stranema, tudi člen 2 pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom in začasni pridružitveni sporazum med EU in Palestinsko osvobodilno organizacijo, še naprej dejansko in v celoti izvajajo;

9.      spominja na zavezo Sveta za zunanje zadeve v sklepih z dne 13. decembra 2013, ki je bila v zadnjih dveh letih večkrat potrjena v različnih sklepih in izjavah EU, in sicer da, bo EU v okviru sporazuma o končnem statusu prvič v zgodovini zagotovila niz ukrepov politične, ekonomske in varnostne podpore za obe strani. Če bo sklenjen končni mirovni sporazum, bo Evropska unija Izraelu in prihodnji državi Palestini ponudila posebno privilegirano partnerstvo, katerega del bodo med drugim večji dostop do evropskih trgov, tesnejše kulturne in znanstvene vezi, olajšanje trgovine in vlaganja ter spodbujanje odnosov med podjetji. Obema državama bo ponudila tudi okrepljen politični dialog in varnostno sodelovanje.

10.    poudarja, da se sredstva EU, namenjena Izraelu in evropskim ali drugim subjektom, nikakor ne smejo uporabiti tako, da bi neposredno ali posredno pripomogla h gradnji ali širitvi nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, tudi v vzhodnem Jeruzalemu, ali podprli izraelske dejavnosti na zasedenem palestinskem ozemlju, ki pomenijo kršitev mednarodnega humanitarnega prava; v zvezi s tem pozdravlja smernice Komisije z dne 19. julija 2013 o upravičenosti izraelskih subjektov in njihovih dejavnosti na ozemljih, ki jih je Izrael okupiral po letu 1976, do nepovratnih sredstev, nagrad in finančnih instrumentov, ki jih financira Unija, od leta 2014 in poziva, naj se te smernice v celoti izvajajo; poudarja, da so ustrezni organi EU dolžni zagotoviti, da finančnih sredstev EU ne bo mogoče neposredno ali posredno preusmerjati k terorističnim organizacijam ali dejavnostim;

11.    je odločen okrepiti sodelovanje z izraelskimi in palestinskimi političnimi akterji in akterji civilne družbe, ki izkazujejo resnično zavezanost doseganju pravičnega in trajnega miru na Bližnjem vzhodu; želi spomniti na svojo odločitev o začetku pobude „Parlamentarci za mir“ v obliki foruma, da okrepi dialog z demokratično izvoljenimi poslanci izraelskega parlamenta in člani palestinskega zakonodajnega sveta;

12.    poudarja, da lahko arabski državljani Izraela pomembno pripomorejo k doseganju miru med Izraelci in Palestinci, pri čemer je seznanjen z vzponom skupne arabske liste kot tretje politične sile v izraelskem parlamentu, ki je glas oddalo veliko judovskih državljanov Izraela; poudarja, da je treba pri dvodržavni rešitvi zagotoviti, da se bodo v obeh državah popolnoma spoštovali dostojanstvo ter individualne in kolektivne pravice pripadnikov etničnih in verskih manjšin kot enakopravnih državljanov teh držav; v tem duhu spodbuja Izrael, naj si prizadeva za širše vključevanje arabskih državljanov v javni sektor, pa tudi v družbenem, gospodarskem in političnem smislu; poudarja tudi, kako pomembno je, da v vsem mirovnem procesu potekajo posvetovanja z verskim vodstvom na obeh straneh;

13.    priznava, da bo splošni dialog med ljudmi neizogiben del neomajnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci; poziva k ukrepom EU za krepitev organizacij civilne družbe, organizacij s področja človekovih pravic, mirovnih aktivistov, umetnikov, pisateljev, akademikov in intelektualcev, ki skušajo na obeh straneh spodbujati dialog, kulturno izmenjavo, gradnjo miru in stike med ljudmi; poziva tudi k ukrepom EU za spodbujanje medkulturnega dialoga med Izraelci in Palestinci ter dialoga med mladimi, vključno z izobraževalnimi projekti, športnimi in umetniškimi pobudami ter programi vodenja za mlade;

14.    obsoja nadaljnjo izraelsko nezakonito gradnjo naselbin in njihovo širitev na Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, in nedavno napoved izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja o gradnji 300 novih naselbinskih enot v Beit Elu in 500 enot v vzhodnem Jeruzalemu, pa tudi uničenje 142 palestinskih hiš in druge infrastrukture v coni C in vzhodnem Jeruzalemu samo v avgustu 2015, vključno s 16 stavbami, financiranih z donacijami, zaradi česar je bil po podatkih Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti preseljen 201 Palestinec, od tega 121 otrok; ponovno poudarja, da je gradnja izraelskih naselbin na zasedenem palestinskem ozemlju na podlagi mednarodnega prava nezakonita ter je v nasprotju z duhom miru in glavna ovira za mirovna pogajanja; obžaluje uničenje projektov na zasedenem palestinskem ozemlju, ki so jih financirale EU in države članice, in spodbuja EU in države članice, naj z Izraelom poiščejo ustrezno rešitev za nadomestilo uničene ali zasežene lastnine, ki so jo financirali evropski davkoplačevalci;

15.    pozdravlja, da si EU v duhu razlikovanja med Izraelom in njegovimi dejavnostmi na zasedenem palestinskem ozemlju prizadeva za to, da bi bilo v vseh sporazumih med EU in Izraelom nedvoumno izrecno navedeno, da jih ni mogoče uporabljati za ozemlja, ki jih Izrael zasedel leta 1967, kot je bilo potrjeno v sklepih Sveta za zunanje zadeve z dne 20. julija 2015; poziva k pravilnemu označevanju proizvodov iz izraelskih naselbin na trgu EU v skladu z veljavno zakonodajo EU in dolgotrajno politiko EU v zvezi s tem;

16.    je zelo zaskrbljen, ker se je položaj palestinskega prebivalstva na Zahodnem bregu zaradi nadaljnje gradnje izraelskih naselbin in njihove širitve, omejevanja svobode gibanja Palestincev, uničevanja palestinskih domov in razseljevanja palestinskih družin, nasilja judovskih naseljencev, gradnje ločevalnega zidu onkraj zelene črte in dejstva, da Izrael izkorišča palestinske naravne vire, še poslabšal, zlasti v coni C in vzhodnem Jeruzalemu, pri čemer želi spomniti na svojo resolucijo z dne 5. julija 2012; poziva izraelske oblasti, naj ustavijo in preprečijo prisilno preseljevanje palestinskega prebivalstva in uničevanje palestinskih zgradb in infrastrukture, tudi v vaseh Abu Navar in Susija;

17.    najstrožje obsoja najnovejše napade judovskih naseljencev na Palestince, zlasti umor 18-mesečnega palestinskega dečka Alija Davabšaha ter njegovega očeta in matere v vasi Duma, in izreka svoje sožalje; je zelo zaskrbljen zaradi naraščanja nasilja, ki ga izvajajo naseljenci na Zahodnem bregu in je neposredno povezan s politiko izraelske vlade glede naselbin; pozdravlja izjavi izraelskega predsednika Reuvena Rivlina in predsednika vlade Benjamina Netanjahuja, ki sta obsodila napad na družino Davabšah in ga označila za teroristično dejanje, kljub temu Izrael spominja, da je v celoti odgovoren za to, da palestinsko prebivalstvo na zasedenem ozemlju zaščiti pred napadi in nadlegovanjem, ki jih izvajajo judovski naseljenci, in da vse naseljence, ki so krivi za nasilje, privede pred sodišče;

18.    ponavlja, da podpira pravico palestinskega naroda do samoodločbe; še vedno podpira priznanje palestinske državnosti, saj je to poglavitno, da se bližnjevzhodni mirovni proces premakne z mrtve točke, in vzajemno priznanje Izraela in Palestine kot del sporazuma o končnem statusu; pozdravlja, da je Palestina postala članica Mednarodnega kazenskega sodišča;

19.    ponovno poziva k resnični palestinski enotnosti, kar je bistven del bližnjevzhodnega mirovnega procesa; obžaluje nedavni zastoj v procesu palestinske sprave zaradi delnega preoblikovanja palestinske vlade narodne enotnosti konec julija 2015; je seznanjen z napovedjo predsednika Mahmuda Abasa o odstopu s položaja predsednika Palestinske osvobodilne organizacije skupaj z odstopom številnih članov izvršnega odbora te organizacije; ponovno poziva, naj se v Palestini organizirajo predsedniške in parlamentarne volitve, kar bi okrepilo demokratično legitimnost palestinskega političnega vodstva, prispevalo k spravi znotraj Palestine in zmanjšalo politični vpliv skrajnih sil, tudi Hamasa;

20.    ponovno poziva k nujni obnovi in sanaciji območja Gaze po poletni vojni 2014, kar mora biti prednostna humanitarna naloga EU in mednarodne skupnosti; pozdravlja junaško delo Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) pri tem; poziva mednarodne donatorje, naj izpolnijo svoje zaveze, dane na konferenci v Kairu oktobra 2014;

21.    poziva k takojšnji odpravi blokade območja Gaze, ki je kolektivna kazen za lokalno prebivalstvo, in h gospodarski oživitvi tega območja, saj trenutno stanje ni vzdržno in koristi skrajnežem; ponavlja, da stabilnost in blaginja Gaze koristita interesom in varnosti Izraela; pozdravlja nedavne pozitivne korake Izraela pri zmanjšanju blokade, spodbuja Izrael, naj nadaljuje v tej smeri, palestinske oblasti pa k pozitivnemu odzivu; poudarja, da bi morala biti odprava blokade območja Gaze poleg obravnavanja legitimnih varnostnih pomislekov Izraela še vedno visoko na dnevnem redu dvostranskih odnosov EU z Izraelom;

22.    ponovno poziva palestinsko oblast, naj prevzame svojo upravno vlogo na območju Gaze, saj je to osnovni pogoj za trajno politično utrditev tega območja; pozdravlja zavezo EU, potrjeno v sklepih Sveta za zunanje zadeve z dne 20. julija 2015, za podporo teh prizadevanj, vključno s ponovno napotitvijo svojih kopenskih misij EUBAM Rafa in EUPOL COPPS in morebitno razširitvijo nujnega področja delovanja in mandata;

23.    poziva k takojšnjemu dokončnemu prenehanju izstreljevanja raket z območja Gaze na izraelsko ozemlje ter vseh drugih dejanj terorizma uperjenih s tega območja proti Izraelu; ponovno poudarja, da je delovanje državnih in nedržavnih akterjev v skladu s človekovimi pravicami in humanitarnim pravom, vključno s prevzemanjem odgovornosti, temelj za doseganje trajnega miru in varnosti med Izraelci in Palestinci in ves Bližnji vzhod;

24.    ponovna poziva k izpustitvi vseh palestinskih političnih zapornikov, zlasti članov palestinskega zakonodajnega sveta; poziva k celovitemu spoštovanju pravic palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih, tudi tistih, ki gladovno stavkajo; je zaskrbljen zaradi zakona o prisilnem hranjenju, ki ga je 30. julija 2015 sprejel izraelski parlament, in poudarja, da je treba pri izvajanju tega zakona strogo spoštovati mednarodno pravo in standarde na področju človekovih pravic;

25.    je zelo zaskrbljen zaradi hude krize agencije UNRWA glede financiranja; poziva k povečanju finančne podpore EU agenciji in poziva vse druge donatorje, naj povečajo svoje financiranje za to agencijo, poziva tudi, naj se osrednja vprašanja palestinskih beguncev kljub temu obravnavajo; izreka agenciji UNRWA pohvalo in čestitke za izjemna prizadevanja za to, da se je lahko za palestinske begunske otroke začelo šolsko leto 2015/2016;

26.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucije posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici za skupno zunanjo in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, izraelskemu parlamentu, predsedniku in vladi, palestinskemu zakonodajnemu svetu in palestinskim oblastem, generalnemu sekretarju Arabske lige, parlamentom in vladam Egipta, Jordanije in Libanona ter generalnemu sekretarju Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0103.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0029.

(3)

UL C 349 E, 29.11.2013, str. 82.

Pravno obvestilo