Procedūra : 2015/2834(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0866/2015

Pateikti tekstai :

B8-0866/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0319

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 142kWORD 70k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.834v01-00
 
B8-0866/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Baltarusijoje, atsižvelgiant į artėjančius 2015 m. prezidento rinkimus (2015/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje, atsižvelgiant į artėjančius 2015 m. prezidento rinkimus (2015/2834(RSP))  
B8-0866/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas dėl Baltarusijos,

–       atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. rugpjūčio 22 d. valdžios institucijos paleido šešis politinius kalinius,

–       atsižvelgdamas į artėjančius prezidento rinkimus, numatytus 2015 m. spalio 11 d.,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi nepaisant suintensyvėjusių Baltarusijos ir ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų santykių vis dar nesulaukiama teigiamų su žmogaus teisėmis ir demokratija Baltarusijoje susijusių pokyčių;

B.     kadangi Baltarusijoje kasdien pasitaiko atvejų, kai žmogaus teisių gynėjams daromas spaudimas ir jie bauginami, rengiant policijos reidus ir konfiskuojant žmogaus teisių organizacijų įrangą, taip pat jėga iš Baltarusijos šalinami aktyvistai;

C.     kadangi tarp valdžios institucijų vis dar paplitusi administracinių teisės pažeidimų nuostatų taikymo laisvai samdomiems žurnalistams, be akreditacijos bendradarbiaujantiems su užsienio žiniasklaidos priemonėmis, praktika; keli atvejai užfiksuoti per pastaruosius mėnesius;

D.     kadangi Baltarusija tebėra vienintelė šalis Europoje, kurioje taikoma mirties bausmė;

E.     kadangi 2015 m. balandžio 2 d. prezidentas A. Lukašenka pasirašė Dekretą Nr. 3 dėl socialinės priklausomybės prevencijos, kuriame numatyta, kad bedarbiai privalo dirbti, priešingu atveju jie turi sumokėti specialų mokestį į valstybės biudžetą arba jie užsitraukia administracinę atsakomybę (skiriant baudą ar administracinį areštą);

F.     kadangi 2015 m. birželio 18–19 d. įvyko pirmasis nuo 2002 m. oficialus EP delegacijos ryšiams su Baltarusija vizitas į Minską;

G.     kadangi buvo padaryta pažanga bendradarbiaujant su sektoriais susijusiose – aukštojo mokslo (Bolonijos procesas), profesinio mokymo, skaitmeninės rinkos, energetikos sektoriaus, maisto saugos ir kultūros – srityse;

H.     kadangi teigiamai įvertintas Baltarusijos, kaip tarpininkės, dalyvavimas mėginant rasti konflikto Ukrainoje sprendimą;

1.      lieka labai susirūpinęs dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių padėties šalyje, taip pat dėl ankstesnių rinkimų trūkumų, kuriuos pastebėjo nepriklausomi tarptautiniai stebėtojai;

2.      džiaugiasi, kad iš kalėjimų buvo paleisti likę politiniai kaliniai, ir mano, kad tai galima pažanga siekiant gerinti ES ir Baltarusijos santykius; ragina Baltarusijos vyriausybę reabilituoti paleistus politinius kalinius ir atkurti visas jų pilietines ir politines teises; primena, kad pastaruoju metu nebuvo išnaudotos galimybės pagerinti santykius, nes valdžios institucijos Minske ėmėsi tik taktinių veiksmų; todėl atsargiai tikisi, kad šį kartą po minėtų veiksmų bus imtasi priemonių, dėl kurių įvyks persilaužimas dvišaliuose santykiuose;

3.      pabrėžia, kad artėjančius prezidento rinkimus Baltarusijai būtina surengti pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus, suteikti opozicijai nevaržomą prieigą prie visų vyriausybės kontroliuojamų žiniasklaidos priemonių ir sudaryti jos nariams galimybę vienodomis sąlygomis dalyvauti rinkimuose;

4.      tikisi, kad valdžios institucijos nustos dėl politinių priežasčių persekioti nepriklausomą žiniasklaidą; ragina jas nutraukti administracinį persekiojimą ir savavališką Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2 dalies 2 straipsnio 2 dalies taikymą laisvai samdomiems žurnalistams, kurie be akreditacijos dirba su užsienio žiniasklaida, taip apribojant teisę į saviraiškos laisvę ir informacijos sklaidą;

5.      primena, kad nuo 2010 m. Baltarusijoje mirties bausmė buvo įvykdyta dešimčiai asmenų, vien tik 2014 m. trims asmenims buvo įvykdyta mirties bausmė, o 2015 m. kovo 18 d. buvo priimtas naujas mirties nuosprendis; šiomis aplinkybėmis primygtinai ragina Baltarusiją, vienintelę šalį Europoje, kurioje vis dar taikoma mirties bausmė, prisijungti prie bendro mirties bausmės vykdymo moratoriumo – tai būtų pirmas žingsnis siekiant visiškai ją panaikinti;

6.      ragina Baltarusijos vyriausybę laikytis JT Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto rekomendacijų dėl priverstinio darbo panaikinimo šalyje;

7.      ragina Baltarusijos valdžios institucijas užtikrinti, kad bet kokiomis aplinkybėmis būtų laikomasi demokratijos principų, paisoma žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir tarptautinius bei regioninius žmogaus teisių aktus, kuriuos yra ratifikavusi Baltarusija;

8.      pakartoja savo raginimą Komisijai finansinėmis ir politinėmis priemonėmis remti Baltarusijos pilietinės visuomenės, nepriklausomos žiniasklaidos ir Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų pastangas įgyvendinti Baltarusijos gyventojų demokratinius siekius;

9.      pripažįsta, kad buvo padaryta pažanga bendradarbiaujant su sektoriais susijusiose – aukštojo mokslo (Bolonijos procesas), profesinio mokymo, skaitmeninės rinkos, energetikos sektoriaus, maisto saugos ir kultūros – srityse;

10.    pripažįsta, kad visuomeniniame gyvenime imta daugiau vartoti baltarusių kalbą; atkreipia dėmesį į švietimo ministro planus skatinti vartoti baltarusių kalbą mokymo įstaigose ir Konstitucinio Teismo priimamus teisės aktus leisti rusų ir baltarusių kalbomis;

11.    yra ryžtingai nusiteikęs toliau prisidėti prie kritiniu požiūriu pagrįstos ES politikos Baltarusijos atžvilgiu plėtojimo, taip pat ir per savo delegaciją ryšiams su Baltarusija;

12.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT), Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.

Teisinis pranešimas