Procedură : 2015/2834(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0866/2015

Texte depuse :

B8-0866/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0319

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 156kWORD 73k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.834v01-00
 
B8-0866/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Belarus în perspectiva alegerilor prezidențiale ce urmează să aibă loc în 2015 (2015/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus în perspectiva alegerilor prezidențiale ce urmează să aibă loc în 2015 (2015/2834(RSP))  
B8‑0866/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile și recomandările sale anterioare referitoare la Belarus,

–       având în vedere eliberarea a șase deținuți politici de către autorități la 22 august 2015,

–       având în vedere alegerile prezidențiale ce urmează să aibă loc la 11 octombrie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, în pofida intensificării contactelor dintre Belarus, UE și SUA, încă se așteaptă schimbări pozitive în privința drepturilor omului și a democrației în Belarus;

B.     întrucât în Belarus continuă să existe cazuri de presiune și intimidare a apărătorilor drepturilor omului, cu raiduri ale poliției și confiscarea echipamentului organizațiilor de promovare a drepturilor omului, precum și cu îndepărtarea forțată a activiștilor din Belarus, care se petrec încă în mod curent;

C.     întrucât autoritățile mai recurg încă la practica urmăririi administrative a jurnaliștilor independenți care lucrează pentru organe de presă străine fără a avea acreditare, în ultimele luni fiind documentate o serie de astfel de cazuri;

D.     întrucât Belarus rămâne singura țară din Europa în care se mai aplică pedeapsa capitală;

E.     întrucât președintele Lukașenko a semnat, la 2 aprilie 2015, Decretul nr. 3 „privind prevenirea dependenței sociale”, care prevede încadrarea obligatorie în muncă a șomerilor, sub amenințarea plății unei taxe speciale la bugetul de stat sau răspunderea administrativă sub formă de amendă sau arest administrativ;

F.     întrucât prima vizită oficială de după 2002 a Delegației PE pentru relațiile cu Belarus a avut loc în 18-19 iunie 2015 la Minsk;

G.     întrucât s-au înregistrat progrese în cooperarea sectorială în domenii precum educația universitară (procesul Bologna), formarea profesională, piața digitală, sectorul energetic, siguranța alimentară și cultură, printre altele;

H.     întrucât implicarea Republicii Belarus în calitate de facilitator în încercările de soluționare a conflictului din Ucraina a fost evaluată în mod pozitiv,

1.      rămâne profund preocupat de situația drepturilor omului și a libertăților fundamentale din această țară, precum și de deficiențele constatate în timpul alegerilor precedente de către observatori internaționali independenți;

2.      salută eliberarea deținuților politici rămași și consideră acest fapt ca fiind un progres potențial în direcția îmbunătățirii relațiilor dintre UE și Belarus; invită guvernul din Belarus să îi reabiliteze pe deținuții politici eliberați și să restabilească pe deplin drepturile civile și politice ale acestora; reamintește că oportunități anterioare de îmbunătățire a relațiilor nu s-au materializat, deoarece măsurile luate de autoritățile din Minsk au fost de natură strict tactică; prin urmare, își exprimă cu rezerve speranța că de această dată acțiunea va fi urmată de măsuri care să ofere baze solide pentru un progres rapid în relațiile bilaterale;

3.      subliniază necesitatea ca Belarus să organizeze viitoarele alegeri prezidențiale în conformitate cu standarde recunoscute internațional, să ofere opoziției acces neîngrădit la toate mijloacele de comunicare controlate de guvern și să îi permită să participe la alegeri de pe o poziție de egalitate;

4.      se așteaptă ca autoritățile să înceteze hărțuirea presei independente din motive politice; îi îndeamnă să înceteze practica urmăririi administrative și a utilizării arbitrare a secțiunii 2 din articolul 22 alineatul (9) din Codul administrativ împotriva jurnaliștilor independenți pe motivul colaborării cu organe de presă străine fără acreditare, restricționând astfel dreptul la libertatea de exprimare și de diseminare a informației;

5.      reamintește că în Belarus au fost executate, din 2010 și până în prezent, zece persoane, cu trei execuții în anul 2014 și o nouă condamnare la moarte pronunțată la 18 martie 2015; în acest context, îndeamnă Belarus, singura țară din Europa care încă mai aplică pedeapsa cu moartea, să se alăture unui moratoriu global privind pedeapsa cu moartea, ca un prim pas în direcția abolirii definitive a acesteia;

6.      invită guvernul Republicii Belarus să respecte recomandările Comitetului ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale cu privire la abolirea elementelor de muncă forțată în această țară;

7.      invită autoritățile belaruse să asigure, în toate circumstanțele, respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și cu instrumentele internaționale și regionale în domeniul drepturilor omului ratificate de Belarus;

8.      își repetă apelul adresat Comisiei de a sprijini, prin mijloace financiare și politice, eforturile depuse de societatea civilă belarusă, de presa independentă și de organizațiile neguvernamentale din Belarus pentru a îndeplini aspirațiile democratice ale poporului belarus;

9.      recunoaște progresul care s-a înregistrat în cooperarea sectorială în domenii precum educația universitară (procesul Bologna), formarea profesională, piața digitală, sectorul energetic, siguranța alimentară și cultură, printre altele;

10.    recunoaște intensificarea utilizării limbii belaruse în viața publică; ia act de faptul că ministerul educației intenționează să favorizeze utilizarea limbii belaruse în educație, precum și publicarea de documente legislative de către Curtea Constituțională atât în limba rusă, cât și în limba belarusă;

11.    este hotărât să continue să contribuie, inclusiv prin Delegația PE pentru relațiile cu Belarus, la politica UE de „implicare cu menținerea unui punct de vedere critic” față de Belarus.

12.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP), SEAE, Consiliului, Comisiei, precum și statelor membre.

Notă juridică