Procedură : 2015/2834(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0872/2015

Texte depuse :

B8-0872/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0319

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 151kWORD 73k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.840v01-00
 
B8-0872/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP))  
B8‑0872/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile și recomandările sale anterioare referitoare la Belarus,

–       având în vedere Summitul Parteneriatului estic organizat la Riga în mai 2015 și declarația acestui summit,

–       având în vedere eliberarea a șase deținuți politici de către autoritățile din Belarus la 22 august 2015,

–       având în vedere alegerile prezidențiale ce urmează să aibă loc la 11 octombrie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, în pofida unei deschideri vădite din partea autorităților din Belarus față de participarea acestei țări la contacte și la un dialog cu UE, în Belarus continuă să existe încălcări ale drepturilor omului, inclusiv cazuri de intimidare a apărătorilor drepturilor omului, raiduri ale poliției la organizațiile de promovare a drepturilor omului și confiscarea echipamentelor lor, precum și îndepărtarea forțată a activiștilor din Belarus;

B.     întrucât, la 18 și 19 iunie 2015, a avut loc la Minsk prima vizită oficială de după 2002 a Delegației Parlamentului pentru relațiile cu Belarus;

C.     întrucât s-au înregistrat progrese în cooperarea cu privire la anumite politici sectoriale, cum ar fi învățământul superior, formarea profesională, piața digitală, sectorul energetic, siguranța alimentară și cultura; întrucât, cu toate acestea, UE trebuie să garanteze că resursele sale nu sunt folosite pentru suprimarea organizațiilor societății civile, a apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor independenți și a liderilor opoziției;

D.     întrucât legislația electorală din Belarus nu corespunde încă standardelor recunoscute la nivel internațional, asigurându-i președintelui actual un avantaj enorm;

E.     întrucât autoritățile din Belarus i-au eliberat, în sfârșit, pe toți cei șase deținuți politici, după ani de negare a existenței lor;

F.     întrucât Belarusul a jucat un rol important în facilitarea unui acord cu privire la încetarea focului în Ucraina;

G.     întrucât conflictul din Ucraina a aprofundat temerile din societatea belarusă cu privire la o eventuală destabilizare a situației interne în urma unei schimbări a puterii,

1.      rămâne profund preocupat de situația drepturilor omului și a libertăților fundamentale din Belarus, precum și de deficiențele constatate în timpul alegerilor precedente de către observatori internaționali independenți și de persecutarea activă a liderilor opoziției în urma alegerilor;

2.      salută eliberarea recentă a deținuților politici rămași; invită guvernul din Belarus să-i reabiliteze pe deținuții politici eliberați și să le restabilească pe deplin drepturile civile și politice; subliniază, totodată, că astfel de măsuri întreprinse în trecut au reprezentat mai curând gesturi simbolice și nici nu au contribuit la îmbunătățirea situației societății din Belarus, nici nu au îmbunătățit relațiile cu UE;

3.      subliniază necesitatea ca Belarusul să organizeze apropiatele alegeri prezidențiale în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional, să ofere opoziției acces neîngrădit la toate mijloacele de comunicare controlate de guvern și să-i permită să participe la alegeri de pe o poziție de egalitate;

4.      solicită autorităților să înceteze hărțuirea presei independente din motive politice; solicită insistent să fie încetată practica urmăririi administrative și a utilizării arbitrare a articolului 22 alineatul (9) din partea II a Codului administrativ împotriva jurnaliștilor independenți pe motivul colaborării cu organe de presă străine fără acreditare, restricționând astfel dreptul la libertatea de exprimare și de difuzare a informației;

5.      subliniază că este necesar să fie sprijinite toate sursele independente de informare a societății din Belarus, inclusiv difuzarea din străinătate de emisiuni în limba belarusă;

6.      atrage atenția asupra situației minorităților naționale din această țară și a organizațiilor culturale ale acestora, ai căror lideri au fost înlocuiți în unele cazuri de lideri susținuți de autoritățile statului, încălcându-se astfel una dintre libertățile umane de bază: libertatea de asociere;

7.      invită autoritățile belaruse să asigure, în toate circumstanțele, respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și cu instrumentele internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului ratificate de Belarus;

8.      sprijină politica Comisiei privind „interacțiunea critică” cu autoritățile din Belarus; reamintește, totodată, că, prin acțiunile și resursele sale, UE nu trebuie să contribuie la înrăutățirea situației opoziției și a societății civile;

9.      își repetă apelul adresat Comisiei de a sprijini, prin mijloace financiare și politice, eforturile depuse de societatea civilă belarusă, de presa independentă și de organizațiile neguvernamentale din Belarus, pentru a susține aspirațiile democratice ale poporului belarus;

10.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP), SEAE, Consiliului, Comisiei, precum și statelor membre.

 

Notă juridică