Eljárás : 2015/2834(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0874/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0874/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/09/2015 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0319

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 159kWORD 76k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.842v01-00
 
B8-0874/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Fehéroroszországban kialakult helyzetről a 2015. évi, soron következő elnökválasztás fényében (2015/2834(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren, Kristina Winberg az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Fehéroroszországban kialakult helyzetről a 2015. évi, soron következő elnökválasztás fényében (2015/2834(RSP))  
B8‑0874/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Fehéroroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira és ajánlásaira,

–       tekintettel a 2015. október 11-én esedékes, soron következő elnökválasztásra,

–       tekintettel a Parlament Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségének 2002 óta első ízben megszervezett hivatalos látogatására, amelyre 2015. június 18–19. között, Minszkben került sor,

–       tekintettel a Fehéroroszország–EU emberi jogi párbeszéd első fordulójára, amelyre 2015. július 28-án került sor,

–       tekintettel az Emberi Jogok Tanácsa Fehéroroszországról szóló, 2015. évi egyetemes időszakos felülvizsgálatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel 2015. augusztus 22-jén Aljakszandr Lukasenka, fehérorosz elnök „humanitárius okokból” kegyelmet adott hat, a hatóságok által bebörtönzött ellenzéki vezetőnek;

B.     mivel a szabadon engedett politikai ellenzékiek egyike sem indulhat a következő elnökválasztáson, a jelöltek nyilvántartásba vételére vonatkozó határidő ugyanis a szabadon engedésük előtti napon lejárt; mivel a szabadon bocsátott politikai személyiségeket rendőri felügyelet alá vonták, mozgásszabadságukat szigorúan korlátozzák, valamint kötelesek rendszeresen jelentkezni a rendőrségen;

C.     mivel a 2010. évi elnökválasztást cenzúra, rajtaütések, és általában az ellenzék elleni erőszakos támadások zavarták, melynek során közel 700 ellenzéki aktivistát, köztük hét elnökjelöltet, bebörtönöztek;

D.     mivel a 2010-es választásokat követően az EU megújította a Lukasenkára és 156 társára vonatkozó utazási tilalmat, melynek értelmében az említettek nem léphetnek be az Európai Unió tagállamainak területére; mivel 2015 júliusában az Európai Unió Tanácsa 26 személyt és négy társaságot törölt a Fehéroroszországra vonatkozó szankciós listáról, ugyanakkor a szankciók érvényét 2015. október 31-ig meghosszabbította;

E.     mivel Fehéroroszország az utolsó olyan ország Európában, amely még alkalmazza a halálbüntetést; mivel a fehérorosz büntető törvénykönyv kimondja, hogy valamennyi kivégzést „kivégzőosztag” által kell végrehajtani, ami azt jelenti, hogy az áldozatokat térdre kényszerítik, majd tarkón lövik;

F.     mivel 2012 októberében az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága kijelentette, hogy a fehérorosz kormány halálbüntetéssel kapcsolatos gyakorlata – ideértve a kivégzések titokban való végrehajtását, a holttestek családok számára való kiadásának megtagadását, a hatóságok azon jogosultságát, hogy a családtagokkal ne közöljék, hogy hová temették el a kivégzettet – sértik az elítélt és családtagjai emberi jogait;

G.     mivel 2015. január 1-jén a média valamennyi formáját szabályozó, új jogszabályt vezettek be; mivel ez a jogszabály lehetővé teszi a kormány számára, hogy betiltson bármely médiaorgánumot, ideértve az online médiát is, amennyiben azok „nem megfelelőnek” ítélt tartalmat tesznek közzé;

H.     mivel Lukasenka elnök 2015 áprilisában aláírta a „szociális rászorultság megakadályozásáról”, szóló 3. sz. dekrétumot, az úgynevezett „szociális élősködésről szóló jogszabályt”, amely a munkanélküli polgárokat mintegy 250 USD éves díj megfizetésére kötelezi;

I.      mivel 2015 első felében több mint 30 olyan esetet regisztráltak, amikor a független újságírókkal szemben elkövetett zaklatás fokozódása során újságírókat fogva tartottak, megbírságoltak vagy letartóztattak;

J.      mivel az elnökválasztásra 2015. október 11-én kerül sor;

K.     mivel a Fehéroroszország–EU emberi jogi párbeszéd első fordulójára 2015. július 28-án, Brüsszelben került sor, és középpontjában a nemzeti emberi jogi intézet létrehozása, a véleménynyilvánítás szabadságának javítása, a gyülekezési és az egyesülési szabadság, a halálbüntetés eltörlése, az embertelen és megalázó bánásmód elleni küzdelem, valamint a gyermekek jogainak megerősítése állt;

1.      aggodalmát fejezi ki a fehéroroszországi emberi jogi helyzet romlása, a véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési és egyesülési szabadság megtagadása, a civil társadalmi szervezetek önkényes nyilvántartásba vételi folyamata, és a halálbüntetés alkalmazása kapcsán;

2.      üdvözli a fehérorosz hatóságoknak az Európával és az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatok normalizálására felhívó nyilatkozatait, de megjegyzi, hogy az általános emberi jogi helyzet 2015 első felében nem javult az országban;

3.      hangsúlyozza, hogy a szóban forgó normalizálásnak a feltételesség elvével összhangba kellene megtörténnie; felkéri a Tanácsot, hogy a Fehéroroszországgal szembeni szankciók enyhítését kösse az ország által a demokrácia és az emberi jogok terén elért eredményekhez;

4.      pozitív gesztusként üdvözli a hat „politikai fogoly” számára nyújtott elnöki kegyelmet, és őszintén reméli, hogy ez a valódi változás jele lehet az ország számára, és nem csak egy, a közelgő elnökválasztást megelőző stratégiai lépés;

5.      felhívja a hatóságokat a szabadon bocsátott politikai foglyok oly módon történő rehabilitációjára, hogy a szabadon engedettek maradéktalanul visszanyerjék polgári és politikai jogaikat, valamint hogy lehetővé váljon a számukra, hogy újra részt vehessenek a fehérorosz közéletben;

6.      úgy véli, hogy a hat ellenzéki vezető szabadon bocsátása, bár pozitív lépés, nem több félintézkedésnél, amely nem biztosítja az októberi választások hitelességét; felszólítja a kormányt, hogy a szabad és tisztességes elnökválasztás felé tett szükséges lépésként enyhítse a polgári és politikai jogok korlátozását;

7.      felszólítja a fehérorosz hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a választásokra nyitott, szabad és demokratikus módon és a nemzetközileg elismert normáknak megfelelően kerüljön sor; felhívja a hatóságokat, hogy tartózkodjanak az ellenzék marginalizálásától és a média elnyomásától, hogy olyan környezet alakulhasson ki, amelyben minden fél ténylegesen azonos feltételek mellett versenyezhet;

8.      reméli, hogy a fehérorosz kormány további jelentős lépéseket tesz annak érdekében, hogy javítsa a humanitárius jogokat az országban, és felhagy a békés másként gondolkodók elnyomásával; úgy véli, hogy a hiteles demokrácia felé tett szükséges lépésként az igazságszolgáltatás jelentős reformjára, valamint a korlátozás nélküli szólásszabadság és gyülekezési szabadság biztosítására volna szükség;

9.      emlékeztet arra, hogy az elmúlt évtized folyamán Fehéroroszországban évente kettő és kilenc között volt a halálra ítéltek száma; sürgeti Fehéroroszországot, hogy csatlakozzon a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó globális moratóriumhoz, amely az első lépést jelentené e büntetési forma egyetemes eltörlése felé;

10.    határozottan hisz az EU és Fehéroroszország közötti kapcsolatok minden szinten való kiépítésének fontosságában; különösen meg van győződve arról, hogy az EU-nak a civil társadalmi szervezetek támogatását stratégiai prioritásként kezelnie, és felhívja a Bizottságot, hogy pénzügyi és politikai eszközökkel támogassa a civil társadalmat Fehéroroszországban;

11.    nagyra értékeli Fehéroroszország pozitív szerepét az ukrajnai békefolyamat során folytatott tárgyalások kapcsán, különösen a műszaki és logisztikai támogatás tekintetében, valamint az országban kialakult feszültségek enyhítésére irányuló erőfeszítéseit;

12.    üdvözli, hogy Fehéroroszország 2015. május 14-én csatlakozott a bolognai folyamathoz és az európai felsőoktatási térséghez, és felhívja az országot, hogy teljesítse az ütemtervben előírt kötelezettségeit;

13.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EKSZ-nek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak.

Jogi nyilatkozat