Eljárás : 2015/2834(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0876/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0876/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/09/2015 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 154kWORD 70k
8.9.2015
PE565.844v01-00
 
B8-0876/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


Belaruszról (2015/2834(RSP))


Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Belaruszról (2015/2834(RSP))  
B8‑0876/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az EU a 2012-es parlamenti választásokat követően felfüggesztette hivatalos kapcsolatait a belarusz hatóságokkal, és mivel 2004 óta különböző szakaszokban szankciókat vezettek be válaszul az országban kialakult emberi jogi és demokratikus helyzetre;

B.     mivel az Európai Parlament jelenleg nem áll hivatalos kapcsolatban a belarusz parlamenttel; mivel a parlamenti párbeszédet felváltotta a civil társadalommal, különösen a politikai ellenzék képviselőivel folytatott párbeszéd;

C.     mivel a Bizottság 2012. márciusban elindította a belarusz társadalommal folytatott európai modernizációs párbeszédet;

D.     mivel a belarusz kormány folyamatos érdeklődését fejezte ki az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok normalizálása iránt; mivel a Belarusz és számos tagállam közötti kétoldalú kapcsolatok javultak; mivel Belarusz segítette elő a Minszkben aláírt ukrán tűzszüneti megállapodásról szóló tárgyalásokat;

E.     mivel 2015. márciusban a modernizációs párbeszéd keretében az EU és a belarusz külügyminisztérium ülést tartott, amelynek során – 2009 óta első alkalommal – megvitatásra került többek között a választási reform, az igazságszolgáltatás és az emberi jogok; mivel Belarusz jelezte, hogy kész folytatni a Belarusz és az EU közötti emberi jogi párbeszédet, továbbá fogadja az EU emberi jogokért felelős különleges képviselőjét;

F.     mivel Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök augusztus 22-én „a humanizmus elvén alapuló” parancsot adott ki, hogy engedjenek szabadon hat politikai foglyot, köztük Mikalaj Sztatkevics korábbi ellenzéki elnökjelöltet;

G.     mivel Haraszti Miklósnak, az ENSZ különleges előadójának az emberi jogok belaruszbeli helyzetéről szóló jelentése (A/HRC/29/43) feltárta, hogy nem történt jelentős javulás az emberi jogok Belaruszban tapasztalható általános helyzete terén;

H.     mivel Belarusz tagja az Eurázsiai Gazdasági Uniónak; mivel Oroszország Belarusz legfontosabb kereskedelmi partnere, és az Oroszországgal folytatott kereskedelem Belarusz nemzetközi kereskedelmének közel felét teszi ki;

I.      mivel Belaruszban továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést, és mivel 2014-ben három embert végeztek ki, és 2015. március 18-án újabb halálos ítéletet hoztak;

J.      mivel a következő elnöki választásokra 2015. november 15-én kerül sor;

 

1.      úgy véli, hogy az EU és a Belarusz között megakadt politikai párbeszédet folytatni kellene;

2.      úgy véli, hogy a szankcionáló politika kontraproduktívnak bizonyult, és felszólít a szankciók mielőbbi megszüntetésére;

3.      az Európai Parlament és a Belarusz Parlament közötti szabályos parlamenti kapcsolatok kialakítására szólít fel; véleménye szerint ez megfelelő keretet biztosítana a közös érdekeket érintő kérdésekről folytatott átfogó párbeszédnek, beleértve azokat a területeket, ahol a partnerek álláspontja alapvetően különbözik;

4.      felszólítja a belarusz hatóságokat, hogy teremtsék meg a szabad és tisztességes elnökválasztás feltételeit; hangsúlyozza, hogy valamennyi demokratikus politikai erő számára lehetőséget kell biztosítani a politikai vitára, továbbá garantálni kell számukra a gyülekezési szabadság, az egyesülési szabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartását; felhívja a hatóságokat, hogy biztosítsák az átláthatóságot és a nyilvánosság részvételét a választási folyamatokban, továbbá:

      a)    hozzanak létre független, plurális összetételű választási bizottságokat;

      b)   a választások során biztosítsák a szavazatszámlálás átláthatóságát, bevonva a választásokat teljes körűen és nyíltan megfigyelő választási bizottsági tagokat és egyéb érdekelt feleket;

5.      felszólítja a belarusz hatóságokat, hogy a zaklatástól, a megfélemlítéstől és az erőszaktól védjék meg az emberi jogi aktivistákat és az újságírókat, és folytassanak gyors, pártatlan és mindenre kiterjedő nyomozást és vonják büntetőeljárás alá, illetve szankcionálják az ilyen cselekményeket;

6.      ismételten sürgeti Belaruszt, hogy vezessen be moratóriumot a halálbüntetés alkalmazására annak eltörlése céljából; elvárja, hogy ezt a kérdést az EU és Belarusz között folytatott emberi jogi párbeszéd keretében hatékonyan kezeljék;

7.      üdvözli, hogy a belarusz hatóságok késznek mutatkoznak a nemzetközi partnerekkel, például az EU-val az emberi jogokkal kapcsolatos problémákról folytatott párbeszéd újraindítására; támogatja az ENSZ emberi jogokkal foglalkozó különleges előadójának azzal kapcsolatos ajánlását, hogy nemzeti emberi jogi cselekvési tervet dolgozzanak ki, amely biztosítja az emberi jogok nemzetközi rendszere által tett összes ajánlás nyomon követését és végrehajtását az emberi jogok előmozdításával foglalkozó civil társadalmi szervezetekkel és a nyilvánossággal folytatott széles körű konzultáció alapján;

8.      üdvözli, hogy Belarusz részt vesz a minszki megállapodások megtárgyalásában; kéri, hogy aknázzák ki a Belaruszban rejlő potenciált az Oroszország, Ukrajna és az EU közötti feszültség leküzdésére;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az Egyesült Nemzetek Szövetsége főtitkárának, az EBESZ és az Európa Tanács parlamenti közgyűléseinek, a Független Államok Közössége titkárságának, valamint a belarusz parlamentnek és kormánynak.

Jogi nyilatkozat