Procedură : 2015/2834(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0876/2015

Texte depuse :

B8-0876/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 149kWORD 74k
8.9.2015
PE565.844v01-00
 
B8-0876/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Belarus (2015/2834(RSP))


Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Belarus (2015/2834(RSP))  
B8‑0876/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât UE a suspendat relațiile oficiale cu autoritățile Republicii Belarus în urma alegerilor parlamentare din anul 2012 și întrucât au fost introduse sancțiuni în diferite etape încă din anul 2004 ca răspuns la situația umană și democratică din această țară;

B.     întrucât, în prezent, Parlamentul European nu întreține relații oficiale cu parlamentul din Belarus; întrucât dialogul parlamentar a fost înlocuit cu un dialog cu societatea civilă, în special cu reprezentanți ai opoziției politice;

C.     întrucât în martie 2012 Comisia a lansat dialogurile europene privind modernizarea cu societatea din Belarus;

D.     întrucât guvernul Republicii Belarus și-a exprimat în mod constant interesul în normalizarea relațiilor cu Uniunea Europeană; întrucât relațiile bilaterale dintre multe state membre și Belarus s-au îmbunătățit; întrucât Belarus a facilitat negocierile legate de acordul de încetare a focului în Ucraina, semnat la Minsk;

E.     întrucât în martie 2015, în cadrul dialogului privind modernizarea, UE și ministerul afacerilor externe din Belarus s-au întrunit și au discutat - pentru prima dată după 2009 - probleme legate de reforma electorală, sistemul judiciar și drepturile omului; întrucât Belarus și-a exprimat disponibilitatea de a relua Dialogul UE-Belarus pe tema drepturilor omului și de a îl primi pe Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului;

F.     întrucât la 22 august președintele Republicii Belarus, Alexander Lukașenko, a emis un ordin „bazat pe principiul umanismului” de eliberare a șase deținuți politici, inclusiv fostul candidat la președinție din partea opoziției, Mikola Statkevici;

G.     întrucât raportul Raportorului Special al ONU referitor la situația drepturilor omului din Belarus, Miklós Haraszti, (A/HRC/29/43) a scos în evidență faptul că nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire semnificativă a situației generale a drepturilor omului în Belarus;

H.     întrucât Belarus este membră a Uniunii Economice Eurasiatice; întrucât Rusia este partenerul comercial cel mai important al Republicii Belarus, reprezentând aproape jumătate din comerțul internațional al acesteia;

I.      întrucât în Belarus continuă aplicarea pedepsei cu moartea și întrucât în anul 2014 trei persoane au fost executate și o nouă condamnare la moarte a fost pronunțată la 18 martie 2015;

J.      întrucât următoarele alegeri prezidențiale sunt programate pentru 15 noiembrie 2015,

 

1.      consideră că dialogul politic dintre UE și Belarus ar trebui deblocat;

2.      consideră că politica de sancțiuni s-a dovedit a fi contraproductivă și solicită ca sancțiunile să fie ridicate cât de curând posibil;

3.      solicită stabilirea de relații parlamentare normale între Parlamentul European și parlamentul Republicii Belarus; consideră că acesta este cadrul potrivit pentru un dialog exhaustiv privind chestiuni de interes comun, inclusiv acele chestiuni în care partenerii au opinii radical diferite;

4.      invită autoritățile din Belarus să creeze condiții pentru alegeri prezidențiale libere și corecte; subliniază necesitatea de a oferi tuturor forțelor politice democratice un spațiu pentru discuții politice și necesitatea respectării dreptului la libertatea de întrunire, de asociere și de exprimare; invită autoritățile să asigure transparența proceselor electorale și participarea publică la acestea și, în special:

      (a)  să creeze comisii electorale independente, compuse de manieră pluralistă;

      (b)  să asigure o numărătoare transparentă a voturilor în alegeri, inclusiv observarea deplină și deschisă de către membrii comisiilor electorale și alte părți interesate;

5.      invită autoritățile din Belarus să-i protejeze pe apărătorii drepturilor omului și pe jurnaliști împotriva hărțuirii, a intimidării și a violenței, să ancheteze prompt, imparțial și temeinic astfel de acte, să le aducă în fața judecății și să le pedepsească;

6.      reiterează invitația făcută Republicii Belarus de a introduce un moratoriu privind aplicarea pedepsei cu moartea în vederea abolirii acesteia; se așteaptă ca această problemă să fie abordată în mod eficient în cadrul Dialogului privind drepturile omului dintre Belarus și UE;

7.      salută disponibilitatea autorităților din Belarus de a relansa dialogul cu parteneri internaționali, precum UE, pe probleme legate de drepturile omului; sprijină recomandarea Raportorului Special al ONU pentru drepturile omului privind elaborarea unui plan de acțiune național în domeniul drepturilor omului, pentru a asigura monitorizarea și implementarea tuturor recomandărilor făcute de sistemul internațional al drepturilor omului, în colaborare extinsă cu toate organizațiile societății civile care promovează drepturile omului și cu publicul larg;

8.      salută contribuția Republicii Belarus la negocierea acordurilor de la Minsk; solicită utilizarea potențialului de care dispune Republica Belarus pentru depășirea confruntărilor dintre Rusia, Ucraina și UE;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunărilor Parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei, Secretariatului Comunității Statelor Independente, precum și Parlamentului și Guvernului Republicii Belarus.

Notă juridică