Postopek : 2015/2834(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0876/2015

Predložena besedila :

B8-0876/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 148kWORD 71k
8.9.2015
PE565.844v01-00
 
B8-0876/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Belorusiji (2015/2834(RSP))


Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji (2015/2834(RSP))  
B8‑0876/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je EU po parlamentarnih volitvah leta 2012 prekinila uradne odnose z beloruskimi oblastmi in ker so bile od leta 2004 večkrat uvedene sankcije v odziv na razmere v državi na področju človekovih pravic in demokracije;

B.     ker Evropski parlament trenutno nima nobenih uradnih odnosov z beloruskim parlamentom; ker je parlamentarni dialog zamenjal dialog s civilno družbo, zlasti s predstavniki politične opozicije;

C.     ker je Komisija marca 2012 vzpostavila evropski dialog za modernizacijo z belorusko družbo;

D.     ker je beloruska vlada že večkrat izrazila zanimanje za normalizacijo odnosov z Evropsko unijo; ker so se dvostranski odnosi med številnimi državami članicami in Belorusijo izboljšali; ker je Belorusija pripomogla k pogajanjem o sporazumu o premirju v Ukrajini, ki je bil podpisan v Minsku;

E.     ker sta EU in belorusko ministrstvo za zunanje zadeve marca 2015 na srečanju v okviru dialoga o modernizaciji prvič od leta 2009 med drugim razpravljala o volilni reformi, sodstvu in človekovih pravicah; ker je Belorusija izrazila pripravljenost nadaljevati dialog z EU o človekovih pravicah in sprejeti posebnega predstavnika EU za človekove pravice;

F.     ker je predsednik Belorusije Aleksander Lukašenko 22. avgusta 2015 izdal odlok za izpustitev šestih političnih zapornikov, med njimi tudi nekdanjega predsedniškega kandidata opozicije Mikolo Statkeviča, kar je utemeljil z načelom humanizma;

G.     ker je poročilo posebnega poročevalca Združenih narodov o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji Miklósa Harasztija (A/HRC/29/43) razkrilo, da se splošne razmere na področju človekovih pravic v Belorusiji niso bistveno izboljšale;

H.     ker je Belorusija članica Evrazijske gospodarske unije; ker je Rusija najpomembnejša trgovinska partnerica Belorusije in predstavlja trgovanje z njo skoraj polovico mednarodne trgovine Belorusije;

I.      ker je v Belorusiji še vedno v uporabi smrtna kazen in so bile leta 2014 usmrčene tri osebe, 18. marca 2015 pa je bila izrečena nova obsodba na smrt;

J.      ker so naslednje predsedniške volitve predvidene 15. novembra 2015;

 

1.      meni, da bi morali ponovno vzpostaviti politični dialog med EU in Belorusijo;

2.      meni, da se je politika sankcij izkazala kot neuspešna in poziva k čimprejšnji odpravi sankcij;

3.      poziva, naj se med Evropskim parlamentom in beloruskim parlamentom vzpostavijo normalni parlamentarni odnosi; meni, da bi bil to ustrezen okvir za poglobljen dialog o vprašanjih skupnega interesa, tudi tistih, kjer so stališča partnerjev povsem različna,

4.      poziva beloruske oblasti, naj vzpostavijo pogoje za svobodne in poštene predsedniške volitve; poudarja, kako pomembno je vsem demokratičnim političnim silam zagotoviti prostor za politične razprave in spoštovati svobodo zbiranja, združevanja in izražanja; poziva oblasti, naj zagotovijo preglednost in sodelovanje javnosti v volilnem procesu in naj zlasti:

      (a)  vzpostavijo neodvisne volilne komisije, v katerih bo zastopanost pluralna;

      (b)  zagotovijo pregledno štetje glasov na volitvah in v okviru tega članom volilnih komisij in drugim deležnikom omogočijo celovito in odprto opazovanje;

5.      poziva beloruske oblasti, naj zagovornike človekovih pravic in novinarje zaščitijo pred nadlegovanjem, ustrahovanjem in nasiljem ter vsa tovrstna dejanja nemudoma, nepristransko in temeljito preiščejo, preganjajo in kaznujejo;

6.      ponovno poziva Belorusijo, naj uvede moratorij na uporabo smrtne kazni z namenom, da bi jo ukinila; pričakuje, da bo to vprašanje učinkovito rešeno v okviru dialoga med EU in Belorusijo o človekovih pravicah;

7.      pozdravlja pripravljenost beloruskih oblasti, da ponovno vzpostavijo dialog z mednarodnimi partnerji kot je EU o težavah na področju človekovih pravic; podpira priporočilo posebnega poročevalca Združenih narodov o človekovih pravicah glede oblikovanja nacionalnega akcijskega načrta na področju človekovih pravic, da bi tako zagotovili nadaljevanje izvajanje in uporabo vseh priporočil mednarodnega sistema človekovih pravic, ob širokem posvetovanju z vsemi organizacijami civilne družbe, ki spodbujajo človekove pravice, in širšo javnostjo;

8.      pozdravlja prispevek Belorusije k pogajanjem o sporazumih iz Minska; poziva, naj se izkoristi potencial Belorusije pri zgladitvi spora med Rusijo, Ukrajino in EU;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, parlamentarnim skupščinam Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope, sekretariatu Skupnosti neodvisnih držav ter parlamentu in vladi Belorusije.

 

Pravno obvestilo