Procedură : 2015/2834(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0878/2015

Texte depuse :

B8-0878/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0319

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 161kWORD 85k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.846v01-00
 
B8-0878/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP))


Heidi Hautala, Rebecca Harms în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP))  
B8‑0878/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la Belarus, în special Rezoluția din 29 martie 2012 referitoare la situația din Belarus(1) și Rezoluția din 16 februarie 2012 referitoare la pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazurile Dzmitry Kanavalau și Uladzislau Kavalyou(2),

–       având în vedere Recomandarea sa din 12 septembrie 2013 adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind politica UE față de Belarus(3),

–       având în vedere declarația Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR), Federica Mogherini, și a comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, din 22 august 2015 referitoare la eliberarea deținuților politici din Belarus,

–       având în vedere declarația comună a Summitului Parteneriatului estic, care a avut loc la Riga la 21 și 22 mai,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Belarusul este unul dintre membrii fondatori ai Parteneriatului estic; întrucât liderii UE și ai țărilor din Europa de Est au afirmat în repetate rânduri că Parteneriatul estic se bazează pe valori comune și pe principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și pe principiul statului de drept;

B.     întrucât Belarusul și-a semnalat recent disponibilitatea de a-și îmbunătăți și normaliza relațiile cu UE; întrucât dezvoltarea unui parteneriat și a unei cooperări autentice se poate baza numai pe valori comune, în special pe democrație și pe drepturile omului;

C.     întrucât la 22 august 2015 șase prizonieri politici, care au fost grațiați de Lukașenko „în baza principiului umanității”, au fost eliberați din mai multe închisori din Belarus și au revenit la familiile lor;

D.     întrucât în Belarus există în continuare cazuri de presiune asupra apărătorilor drepturilor omului, a societății civile și a activiștilor care susțin democrația și de intimidare a acestora, poliția efectuând raiduri și punând sechestru pe echipamente; întrucât autoritățile recurg în continuare la practica urmăririi administrative a jurnaliștilor independenți care lucrează pentru organe de presă străine fără a avea acreditare, în ultimele luni fiind documentate o serie de astfel de cazuri;

E.     întrucât Uniunea Europeană este în continuare hotărâtă să apere drepturile omului în Belarus, incluzând libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei;

F.     întrucât la 11 octombrie în Belarus vor avea loc alegeri prezidențiale; întrucât din 1994 în Belarus nu au mai avut loc alegeri libere și echitabile conform unei legislații electorale care să respecte standardele internaționale; întrucât OSCE/ODIHR a trimis o misiune pe termen lung pentru monitorizarea alegerilor din Belarus și va coordona activitatea observatorilor prezenți pe termen scurt; întrucât, ca de obicei, în ziua următoare alegerilor va fi emisă o declarație cu rezultatele și concluziile preliminare, iar la două luni după finalizarea procesului electoral va fi publicat un raport final cu privire la observarea întregului proces electoral;

G.     întrucât, în ultimii ani, relațiile dintre UE și Belarus au beneficiat de o anumită dinamică pozitivă atunci când Belarusul s-a arătat dispus să dezvolte relații constructive cu UE și a putut fi observată o anumită tendință de îmbunătățire a condițiilor de desfășurare a activităților societății civile, ale opoziției și ale presei libere; întrucât, cu toate acestea, represaliile brutale ce au avut loc după alegerile prezidențiale din 2010, înăsprirea politicii represive și valul de represiuni îndreptate împotriva apărătorilor drepturilor omului și a mass-mediei independente au condus la înrăutățirea semnificativă a acestor relații;

H.     întrucât, la 13 iulie și 31 iulie 2015, Consiliul a revizuit măsurile restrictive aplicate Belarusului și a modificat lista persoanelor care fac obiectul unei interdicții de emitere a vizelor și al unor măsuri de înghețare a bunurilor, ștergând de pe această listă unele oficialități și întreprinderi; întrucât 175 de persoane, inclusiv Alexander Lukașenko, fac în prezent obiectul unei interdicții de intrare în UE, iar toate aceste persoane și 18 agenți economici fac obiectul unor măsuri de înghețare a bunurilor de pe teritoriul UE; întrucât în lunile apropiate va avea loc o evaluare a măsurilor restrictive aplicate de UE, iar în cadrul acestei evaluări se va ține seama de cele mai recente evoluții și de toți ceilalți factori pe baza cărora s-au adoptat măsurile restrictive în cauză;

I.      întrucât la 28 iulie 2015 UE și Republica Belarus au susținut la Bruxelles un dialog cu privire la drepturile omului, care s-a axat pe o serie de subiecte, inclusiv pe înființarea unei instituții naționale pentru drepturile omului, pe libertatea de exprimare, întrunire și asociere, pe pedeapsa cu moartea, pe combaterea torturii și a maltratării și pe drepturile copiilor;

J.      întrucât Belarusul este singura țară din Europa care aplică pedeapsa capitală; întrucât familiile condamnaților și publicul nu cunosc datele execuțiilor, corpul persoanei executate nu este transferat rudelor pentru a fi înmormântat, iar locul înmormântării nu este comunicat;

K.     întrucât, potrivit unor surse, UE dezvoltă în prezent un nou tip de cooperare economică în cadrul Parteneriatului estic, care va crea o legătură între Belarus și UE mai puțin strânsă decât cea asigurată de acordurile de asociere, fără a prevedea preferințe vamale deoarece Belarusul face parte din Uniunea Economică Eurasiatică;

L.     întrucât Dialogul european privind modernizarea, purtat cu societatea belarusă și lansat în 2012, a avut un impact pozitiv asupra inițierii unei dezbateri constructive în cadrul societății belaruse cu privire la reformele necesare în această țară și la măsurile de sensibilizare în legătură cu UE; întrucât este necesară dezvoltarea în continuare a conceptului, obiectivului, strategiei, finanțării adecvate și a structurii de management a acestui dialog, precum și o mai bună coordonare a acestuia cu inițiativele din cadrul Parteneriatului estic;

M.    întrucât Belarusul a depus eforturi semnificative și a jucat un rol important în timpul crizei din partea de est a Ucrainei, facilitând dialogul dintre părți; întrucât, din ianuarie 2014, peste 27 000 de refugiați ucraineni s-au mutat în Belarus;

N.     întrucât întreprinderea de stat „Direcția pentru Construcția Centralelor Nucleare”, care face parte din Ministerul Energiei, a anunțat că, la 6 noiembrie 2013, a fost turnat primul element din beton pentru siguranța nucleară din cadrul Unității nr. 1 a Centralei Nucleare de la Ostroveț; întrucât construcția primei centrale nucleare a fost autorizată de un decret prezidențial din 2 noiembrie 2013; întrucât se preconizează ca prima dintre cele două unități electrice de 1 170 megawați (MWe), bazate pe tehnologia rusă de tip VVER (AES-2006), urmează să fie funcțională cel târziu în 2018, iar cea de-a doua unitate cel târziu în 2020,

1.      salută eliberarea la 22 august 2015 a celor șase deținuți politici și invită autoritățile din Belarus să-i reabiliteze și să le restabilească integral drepturile civile și politice;

2.      consideră că acesta este un prim pas important în sensul îmbunătățirii relațiilor cu UE, dar este în continuare puternic îngrijorat cu privire la situația generală a drepturilor omului și libertăților fundamentale din țară, care se deteriorează de mult timp;

3.      subliniază că autoritățile din Belarus au întreprins în anii precedenți unele acțiuni pozitive, observându-se semne de îmbunătățire a situației drepturilor omului și libertăților civile din această țară, însă imediat după acea perioadă situația s-a înrăutățit brusc din nou;

4.      solicită să se elimine toate obstacolele și restricțiile din calea exercitării libertății de asociere, de exprimare, de deplasare, de întrunire pașnică și de gândire impuse opoziției democratice, societății civile și ONG-urilor, incluzând înlăturarea tuturor obstacolelor din calea înregistrării, și solicită să se asigure condiții adecvate pentru buna funcționare și primire a asistenței tehnice pentru dezvoltare internațională;

5.      își repetă apelul adresat Comisiei și Fondului European pentru Democrație de a sprijini, prin mijloace financiare și politice, eforturile depuse de societatea civilă belarusă, de presa independentă și de organizațiile neguvernamentale din Belarus, pentru a susține aspirațiile democratice ale poporului belarus;

6.      îndeamnă în acest sens VP/ÎR, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Consiliul să efectueze o evaluare aprofundată și cuprinzătoare a situației din această țară înainte de a lua o decizie cu privire la eventuala reducere sau eliminare a sancțiunilor aplicate de UE sau la dezvoltarea relațiilor cu Belarus și să asigure participarea deplină a Parlamentului la aceste procese;

7.      subliniază importanța organizării apropiatelor alegeri prezidențiale în conformitate cu standardele internaționale recunoscute și invită în acest sens autoritățile din Belarus să respecte în totalitate recomandările formulate de OSCE/ODIHR cu ocazia alegerilor precedente; subliniază că tuturor candidaților și forțelor de opoziție trebuie să li se asigure accesul neîngrădit la toate mijloacele de comunicare aflate sub controlul guvernului și trebuie să li se permită să participe în alegeri în condiții egale;

8.      ia act de organizarea la Bruxelles, la 3 septembrie 2015, a celei de a șasea runde de consultări dintre UE și Belarus cu privire la problemele modernizării, în cadrul căreia delegațiile au discutat perspectivele cooperării în domenii esențiale în baza acordurilor convenite în 2014 și 2015; îndeamnă SEAE și Consiliul să garanteze că orice participare a autorităților la dialogul privind modernizarea, împreună și pe baze egale cu opoziția democratică și societatea civilă, se desfășoară cu respectarea deplină a principiilor democratice, având ca obiectiv dezvoltarea unei economii sustenabile și competitive și încurajarea reformelor democratice, precum și promovarea unei societăți pluraliste și a statului de drept;

9.      reamintește că, din 2010 și până în prezent, în Belarus au fost executate zece persoane, în anul 2014 având loc trei execuții, iar la 18 martie 2015 a fost pronunțată o nouă condamnare la moarte; își repetă apelul de a se aplica imediat un moratoriu asupra execuțiilor, urmat de abolirea pedepsei cu moartea;

10.    își exprimă îngrijorarea cu privire la decizia de a se construi o centrală nucleară; invită Belarusul să întrerupă construcția acestei centrale până la efectuarea unei evaluări cu adevărat independente privind impactul asupra mediului al construcției și funcționării acestei centrale, cu respectarea deplină a dreptului internațional existent, cum ar fi Convenția Espoo și Convenția de la Aarhus, și cu participarea tuturor părților interesate;

11.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant, Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, adunărilor parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei, precum și autorităților din Belarus.

 

(1)

JO C 257, 6.9.2013, p. 9.

(2)

JO C 249, 30.8.2013, p. 57.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0382.

Notă juridică