Postopek : 2015/2834(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0878/2015

Predložena besedila :

B8-0878/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0319

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 135kWORD 79k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.846v01-00
 
B8-0878/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Belorusiji (2015/2834(RSP))


Heidi Hautala, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji (2015/2834(RSP))  
B8‑0878/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Belorusiji, zlasti z dne 29. marca 2012 o razmerah v Belorusiji(1) in z dne 16. februarja 2012 o smrtni kazni v Belorusiji, zlasti primeru Dimitrija Kanavalava in Vladislava Kavaljova(2),

–       ob upoštevanju svojega priporočila z dne 12. septembra 2013 Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o politiki EU do Belorusije(3),

–       ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini in komisarja za sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesa Hahna z dne 22. avgusta 2015 o izpustitvi političnih zapornikov v Belorusiji,

–       ob upoštevanju skupne izjave z vrha vzhodnega partnerstva, ki je potekal 21. in 22. maja v Rigi,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je Belorusija ena od ustanovnih članic vzhodnega partnerstva; ker so voditelji EU in vzhodnoevropski voditelji večkrat ponovno potrdili, da vzhodno partnerstvo temelji na skupnosti vrednot in načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter načelih pravne države;

B.     ker je Belorusija nedavno nakazala pripravljenost izboljšati in normalizirati odnose z EU; ker lahko razvoj pristnega sodelovanja in partnerstva temelji zgolj na skupnih splošnih vrednotah in zlasti na demokraciji in človekovih pravicah;

C.     ker je bilo 22. avgusta 2015 iz zaporov po vsej Belorusiji izpuščenih šest političnih zapornikov, ki jih je „na podlagi načela človečnosti“ pomilostil predsednik Lukašenko in ki so se vrnili k svojim družinam;

D.     ker so v Belorusiji še vedno prisotni primeri pritiskov in ustrahovanja zagovornikov človekovih pravic, civilne družbe in borcev za demokracijo, pri čemer so pogosti policijske racije in zasegi opreme; ker se oblasti še vedno poslužujejo prakse upravnega pregona neodvisnih novinarjev, ki sodelujejo s tujimi mediji brez akreditacije, pri čemer so bili v zadnjih mesecih zabeleženi številni tovrstni primeri;

E.     ker je Evropska unija še vedno trdno zavezana nadaljnjemu zagovarjanju človekovih pravic v Belorusiji, vključno s svobodo govora in medijev;

F.     ker bodo 11. oktobra v Belorusiji predsedniške volitve; ker od leta 1994 v Belorusiji ni bilo svobodnih in poštenih volitev po volilni zakonodaji, ki bi bile v skladu z mednarodnimi standardi; ker je OVSE/ODIHR napotil svojo dolgoročno misijo za opazovanje volitev po vsej Belorusiji in bo usklajeval delo kratkoročnih opazovalcev; ker bo izjava o predhodnih ugotovitvah in sklepih kot običajno izdana dan po volitvah, končno poročilo o opazovanju celotnega volilnega procesa pa bo objavljeno približno dva meseca po zaključku tega procesa;

G.     ker so odnosi med EU in Belorusijo v prejšnjih letih dobili nekaj zagona, ko je Belorusija pokazala pripravljenost razviti konstruktivne odnose z EU in je bilo mogoče opaziti določen premik k boljšim pogojem za dejavnosti civilne družbe, opozicije in svobodnega tiska; ker pa so ostri represivni ukrepi po predsedniških volitvah leta 2010, zaostritev represivne politike in val represije zagovornikov človekovih pravic in neodvisnih medijev povzročili znatno poslabšanje teh odnosov;

H.     ker je Svet 13. julija in 31. julija 2015 pregledal omejevalne ukrepe proti Belorusiji in spremenil seznam za prepoved izdaje vizumov in zamrznitev premoženja, s katerega je odstranil nekatere uradnike in podjetja; ker trenutno za 175 posameznikov, vključno z Aleksandrom Lukašenkom, trenutno velja prepoved vstopa, zanje in za 18 gospodarskih subjektov pa velja tudi zamrznitev premoženja v EU; ker naj bi bila v naslednjih mesecih opravljena ocena omejevalnih ukrepov EU, ki bo upoštevala nedavni razvoj dogodkov in vse druge dejavnike, na podlagi katerih so bili ti ukrepi sprejeti;

I.      ker sta imeli EU in Republika Belorusija dne 28. julija 2015 dialog o človekovih pravicah v Bruslju, ki se je osredotočil na številna vprašanja, med drugim na ustanovitev nacionalne institucije za človekove pravice, svobodo izražanja, zbiranja in združevanja, smrtno kazen, boj proti mučenju in slabemu ravnanju ter na pravice otrok;

J.      ker je Belorusija edina evropska država, ki izvaja smrtno kazen; ker družine obsojencev in javnost niso seznanjene z datumi usmrtitev, svojci ne morejo pripraviti pogreba, saj jim oblasti ne predajo trupla, in niso obveščeni o kraju pokopa;

K.     ker iz nekaterih virov izhaja, da si EU prizadeva razviti novo vrsto gospodarskega sodelovanja v okviru vzhodnega partnerstva, ki bi Belorusijo z EU povezalo v manjšem obsegu, kot to počnejo pridružitveni sporazumi, pri čemer to sodelovanje ne bi pomenilo carinskih preferencialov, saj je Belorusija članica Evrazijske gospodarske unije;

L.     ker je imel evropski dialog za modernizacijo z belorusko družbo, ki se je začel leta 2012, pozitiven vpliv na začetek konstruktivne razprave v beloruski družbi o potrebnih reformah v državi in na ozaveščenost o EU; ker so potrebni nadaljnji razvoj koncepta, namen, strategija, primerno financiranje in struktura upravljanja tega dialoga, pa tudi boljše usklajevanje s pobudami vzhodnega partnerstva;

M.    ker si je Belorusija zelo prizadevala in je imela pomembno vlogo v krizi v vzhodnem delu Ukrajine, saj je omogočila dialog med stranmi; ker se je od januarja 2014 več kot 27.000 ukrajinskih beguncev preselilo v Belorusijo;

N.     ker je državno podjetje „Direktorat za gradnjo jedrskih elektrarn“, ki deluje v okviru ministrstva za energijo, sporočilo, da se je 6. novembra 2013 začelo vlivanje betona za jedrsko varnost za enoto 1 jedrske elektrarne Astravec; ker je bila gradnja prve jedrske elektrarne odobrena 2. novembra 2013 s predsedniškim dekretom; ker naj bi prva od dveh enot ruske tehnologije tipa VVER (AES-2006) z močjo 1170 megavatov (MW) začela obratovati do leta 2018, druga enota pa naj bi začela obratovati do leta 2020;

1.      pozdravlja izpustitev šestih političnih zapornikov dne 22. avgusta 2015 in poziva beloruske oblasti, naj jih rehabilitirajo ter jim popolnoma povrnejo državljanske in politične pravice;

2.      meni, da je to pomemben prvi korak pri izboljšanju odnosov z EU, vendar je še vedno zelo zaskrbljen zaradi splošnih razmer na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi, ki se že dalj časa poslabšujejo;

3.      poudarja, da so beloruske oblasti v prejšnjih letih sprejele nekaj pozitivnih ukrepov in da je bilo opazno izboljšanje v zvezi s človekovimi pravicami in državljanskimi svoboščinami v tej državi, da pa so se razmere nato nenadoma spet poslabšale;

4.      poziva k odpravi vseh ovir in omejitev uveljavljanja svobode združevanja, izražanja, gibanja, mirnega zbiranja in misli za demokratično opozicijo, organizacije civilne družbe in nevladne organizacije, vključno z odpravo vseh ovir za registracijo, ter poziva k ustreznemu delovanju in sprejemanju tehnične pomoči za mednarodni razvoj;

5.      ponovno poziva Komisijo in Evropsko ustanovo za demokracijo, naj s finančnimi in političnimi sredstvi podpreta prizadevanja beloruske civilne družbe, neodvisnih medijev in nevladnih organizacij v Belorusiji, da bi podprli demokratične težnje beloruskega naroda;

6.      v zvezi s tem poziva podpredsednico/visoko predstavnico, Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in Svet, naj opravijo poglobljeno in celovito oceno razmer v državi, preden sprejmejo odločitev o omilitvi ali odpravi sankcij EU ali razvoju odnosov z Belorusijo, in naj zagotovijo, da bo Parlament pri tem vključen v celoti;

7.      poudarja pomen izvedbe prihodnjih predsedniških volitev v skladu z mednarodno priznanimi standardi in v zvezi s tem poziva beloruske oblasti, naj v celoti upoštevajo priporočila OVSE/ODIHR iz prejšnjih volitev; poudarja, da morajo imeti vsi kandidati in opozicijske sile neoviran dostop do vseh sredstev komuniciranja pod nadzorom vlade in morajo imeti možnost enakopravnega sodelovanja na volitvah;

8.      je seznanjen s šestim krogom posvetovanj med EU in Belorusijo o vprašanjih modernizacije v Bruslju 3. septembra 2015, ko so delegacije razpravljale o možnostih sodelovanja na ključnih področjih, na podlagi sporazumov, doseženih v letih 2014 in 2015; poziva ESZD in Svet, naj zagotovita, da bo vsakršno sodelovanje oblasti v dialogu o modernizaciji skupaj z demokratično opozicijo in civilno družbo na enakopraven način potekalo ob polnem spoštovanju demokratičnih načel, da bi razvili trajnostno konkurenčno gospodarstvo in omogočili demokratične reforme, pa tudi pluralistično družbo in pravno državo;

9.      želi spomniti, da je bilo v Belorusiji od leta 2010 izvršenih deset smrtnih kazni, tri so bile izvršene samo v letu 2014, 18. marca 2015 pa je bila izrečena še ena smrtna kazen; znova poziva k takojšnjemu moratoriju na usmrtitve, ki mu mora slediti odprava smrtne kazni;

10.    izraža zaskrbljenost zaradi odločitve o gradnji jedrske elektrarne; poziva Belorusijo, naj ustavi gradnjo te elektrarne, dokler ne bo izvedena resnično neodvisna presoja vpliva njene gradnje in delovanja na okolje, in sicer ob popolnem upoštevanju veljavne mednarodne zakonodaje, kot sta konvenciji iz Espoa in Aahrusa, in z udeležbo vseh deležnikov;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici/visoki predstavnici, Svetu, Komisiji, parlamentom in vladam držav članic, parlamentarnima skupščinama OVSE in Sveta Evrope ter beloruskim organom.

(1)

UL C 257, 6.9.2013, str. 9.

(2)

UL C 249, 30.8.2013, str. 57.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0382.

Pravno obvestilo