Procedură : 2015/2834(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0879/2015

Texte depuse :

B8-0879/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0319

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 165kWORD 84k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.847v01-00
 
B8-0879/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP))


Victor Boștinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP))  
B8‑0879/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus, în special cele din 29 martie 2012(1), 16 februarie 2012(2), 12 mai 2011(3), 10 martie 2011(4) și 20 ianuarie 2011(5),

–       având în vedere Recomandarea sa din 12 septembrie 2013 adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind politica UE față de Belarus(6),

–       având în vedere declarația din 22 august 2015 a Vicepreședintei/Înaltei Reprezentante, Federica Mogherini, și a comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, referitoare la eliberarea deținuților politici din Belarus,

–       având în vedere dialogul dintre Uniunea Europeană și Belarus pe tema drepturilor omului, care a avut loc la 28 iulie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât autoritățile belaruse au eliberat recent deținuții politici rămași, printre ultimii șase numărându-se și foști candidați la președinție;

B.     întrucât, în pofida recentei intensificări a contactelor dintre Belarus și Uniunea Europeană, încă se așteaptă confirmarea unei schimbări pozitive în privința drepturilor omului și a democrației în Belarus;

C.     întrucât în Belarus persistă cazurile de presiune și intimidare a apărătorilor drepturilor omului, a societății civile și a activiștilor pro-democrație, care includ raiduri ale poliției și confiscarea echipamentului, precum și îndepărtarea forțată a activiștilor din Belarus, astfel de evenimente putând fi în continuare observate zilnic;

D.     întrucât autoritățile recurg în continuare la practica urmăririi administrative a jurnaliștilor independenți care lucrează pentru organe de presă străine fără a avea acreditare, în ultimele luni fiind documentate mai multe astfel de cazuri;

E.     întrucât Belarus rămâne singura țară din Europa în care se aplică în continuare pedeapsa capitală;

F.     întrucât Președintele Lukașenko a semnat, la 2 aprilie 2015, Decretul nr. 3 privind „Prevenirea dependenței sociale”, care prevede încadrarea obligatorie în muncă a șomerilor, sub amenințarea plății unei taxe speciale la bugetul de stat sau a răspunderii administrative sub formă de amendă sau arest administrativ;

G.     întrucât prima vizită oficială de după 2002 a Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Belarus a avut loc în 18-19 iunie 2015 la Minsk;

H.     întrucât s-au înregistrat progrese în cooperarea sectorială cu Belarusul în domenii precum învățământul superior, formarea profesională, piața digitală, sectorul energetic, siguranța alimentară și cultura, printre altele;

I.      întrucât implicarea Republicii Belarus în calitate de facilitator în încercările de soluționare a conflictului din Ucraina a fost evaluată în mod pozitiv,

1.      rămâne profund preocupat de atingerile continue aduse drepturilor omului și libertăților fundamentale, precum și de deficiențele grave constatate în Belarus în timpul alegerilor precedente de către observatori internaționali independenți;

2.      își reiterează apelul către autoritățile belaruse de a asigura, în toate circumstanțele, respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și cu instrumentele internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului ratificate de Belarus;

3.      salută eliberarea deținuților politici rămași și consideră acest fapt ca fiind un prim pas potențial în direcția îmbunătățirii relațiilor dintre Uniunea Europeană și Belarus;

4.      solicită autorităților belaruse să îi reabiliteze pe deținuții politici eliberați și să le reinstituie integral drepturile civile și politice, permițându-le, lor și familiilor lor, să se bucure pe deplin de toate drepturile lor cetățenești;

5.      își exprimă preocuparea cu privire la recenta încarcerare și trimitere în judecată a tinerilor activiști Maksim Piakarski, Vadzim Zharomski și Viachaslau Kasinerau, acuzați de „huliganism răuvoitor”, considerându-le disproporționate, și condamnă cu fermitate violențele la care au fost supuși aceștia;

6.      reamintește că oportunitățile anterioare de îmbunătățire a relațiilor dintre Belarus și Uniunea Europeană nu s-au concretizat, deoarece măsuri specifice adoptate de autoritățile belaruse au fost urmate de măsuri restrictive și punitive reînnoite în interiorul țării;

7.      își exprimă, în consecință, speranța temperată că se va profita de actuala oportunitate și ca aceasta va fi urmată atât de măsuri suplimentare imediate, cât și pe termen lung, care să asigure baza unui progres semnificativ în relațiile bilaterale;

8.      subliniază necesitatea ca Belarus să organizeze viitoarele alegeri prezidențiale în conformitate cu standarde recunoscute internațional, să ofere opoziției acces neîngrădit la toate mijloacele de comunicare controlate de guvern și să îi permită să participe la alegeri de pe o poziție de egalitate;

9.      este preocupat de unele măsuri anterioare prin care s-a invalidat participarea la viitoarele alegeri prezidențiale a unor oponenți politici condamnați și încarcerați în trecut și s-a refuzat înregistrarea unor asociații neguvernamentale și ale societății civile și a unor partide politice;

10.    îndeamnă autoritățile belaruse să opereze modificări și să amendeze normele electorale, astfel încât să garanteze reprezentarea opoziției politice în cadrul comisiilor electorale, deschiderea și transparența procesului de numărare a voturilor, inclusiv prin participarea observatorilor opoziției, precum și dreptul la apel împotriva deciziilor comisiilor electorale;

11.    îndeamnă autoritățile belaruse să pună capăt hărțuirii organelor de presă independente din motive politice, inclusiv practicii urmăririi administrative și a utilizării arbitrare a secțiunii 2 din articolul 22 alineatul (9) din Codul administrativ împotriva jurnaliștilor independenți pe motivul colaborării cu organe de presă străine fără acreditare, restricționând astfel dreptul la libertatea de exprimare și diseminarea informațiilor;

12.    deplânge faptul că s-a recurs la pedeapsa capitală de zece ori începând din 2010, cu trei execuții înregistrate doar în anul trecut și cea mai recentă condamnare la moarte pronunțată la 18 martie 2015; îndeamnă Belarusul, singura țară din Europa care încă mai aplică pedeapsa cu moartea, să se alăture unui moratoriu global privind pedeapsa cu moartea, ca un prim pas în direcția abolirii definitive a acesteia;

13.    invită Guvernul belarus să respecte recomandările Comitetului Națiunilor Unite pentru drepturile economice, sociale și culturale privind eliminarea elementelor de muncă forțată din țară;

14.    solicită din nou Comisiei să sprijine, prin mijloace financiare și politice, eforturile și aspirațiile democratice ale societății civile belaruse, ale presei independente și ale organizațiile neguvernamentale din Belarus;

15.    salută cooperarea Belarusului cu Uniunea Europeană și cu alți actori pertinenți pentru găsirea unei soluții la conflictul din Ucraina de Est, inclusiv găzduirea negocierilor privind acordurile de încetare a focului;

16.    salută progresele constatate în cooperarea sectorială cu Belarusul în domenii precum învățământul superior, formarea profesională, piața digitală, sectorul energetic, siguranța alimentară și cultura, printre altele;

17.    solicită Comisiei Europene să realizeze o evaluare detaliată a asistenței financiare oferite Belarusului de Uniunea Europeană până în prezent, inclusiv a alocării și utilizării acesteia de către autoritățile belaruse;

18.    își exprimă preocuparea cu privire la dificultățile economice și la deteriorarea standardelor de viață la care este supusă populația Belarusului și subliniază că o politică continuă de restricții și reprimare a activiștilor care militează pentru democrație și drepturile omului, proveniți din rândul societății civile și al opoziției, nu poate decât să descurajeze cooperarea economică dintre Uniunea Europeană și Belarus;

19.    ia act de faptul că belarusa este tot mai des utilizată în spațiul public și că ministerul Educației intenționează să favorizeze utilizarea limbii belaruse în învățământ, precum și publicarea de documente legislative de către Curtea Constituțională atât în limba rusă, cât și în limba belarusă;

20.    este hotărât să contribuie în continuare la politica de „angajament critic” a Uniunii Europene față de Belarus;

21.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant, Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, adunărilor parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei, precum și autorităților din Belarus.

(1)

JO C 257 E, 6.09.13, p. 9.

(2)

JO C 249 E, 30.8.2013, p. 57.

(3)

JO C 377 E, 7.12.2012, p. 162.

(4)

JO C 199 E, 7.7.2012, p. 182.

(5)

JO C 136 E, 11.5.2012, p. 57.

(6)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0382.

Notă juridică