Postopek : 2015/2834(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0879/2015

Predložena besedila :

B8-0879/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0319

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 142kWORD 79k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.847v01-00
 
B8-0879/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Belorusiji (2015/2834(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji (2015/2834(RSP))  
B8‑0879/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Belorusiji, zlasti tistih z dne 29. marca 2012(1), 16. februarja 2012(2), 12. maja 2011(3), 10. marca 2011(4) in 20. januarja 2011(5),

–       ob upoštevanju svojega priporočila z dne 12. septembra 2013 Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o politiki EU do Belorusije(6),

–       ob upoštevanju izjave visoke predstavnice EU/podpredsednice Federice Mogherini in komisarja za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesa Hahna z dne 22. avgusta 2015 o izpustitvi političnih zapornikov v Belorusiji;

–       ob upoštevanju dialoga o človekovih pravicah med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo, ki je potekal 28. julija 2015,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker so beloruske oblasti nedavno izpustile preostale politične zapornike, med zadnjimi šestimi tudi nekdanjega predsedniškega kandidata;

B.     ker kljub intenzivnejšim stikom med Belorusijo in Evropsko unijo še vedno ni prišlo do pozitivnih sprememb na področju človekovih pravic in demokracije v Belorusiji;

C.     ker v tej državi še vedno izvajajo pritisk na zagovornike človekovih pravic, civilno družbo in borce za demokracijo in jih ustrahujejo, pri čemer so policijske racije in zaseg opreme ter prisilna odstranitev beloruskih aktivistov še vedno vsakdanja praksa;

D.     ker se oblasti še vedno poslužujejo upravnega pregona neodvisnih novinarjev, ki brez akreditacije sodelujejo s tujimi mediji, in je bilo v zadnjih mesecih zabeleženih nekaj takih primerov;

E.     ker je Belorusija edina država v Evropi, kjer je še vedno v veljavi smrtna kazen;

F.     ker je predsednik Lukašenko 2. aprila 2015 podpisal odlok št. 3 o preprečevanju socialne odvisnosti, ki predpisuje obvezno delo za brezposelne osebe, sicer jim grozi, da bodo morale plačati poseben prispevek v državni proračun ali pa bodo nosile upravno odgovornost v obliki denarne ali upravne zaporne kazni;

G.     ker je delegacija Evropskega parlamenta za odnose z Belorusijo 18. in 19. junija 2015 obiskala Minsk, kar je njen prvi uradni obisk te države po letu 2002;

H.     ker je v sodelovanju z Belorusijo prišlo do napredka na nekaterih področjih, med drugim pri visokošolskem izobraževanju, poklicnem usposabljanju, digitalnem trgu, na področju energetike, varnosti hrane in kulture;

I.      ker se sodelovanje Belorusije v prizadevanjih pri iskanju rešitve za konflikt v Ukrajini ocenjuje pozitivno;

1.      je še vedno zelo zaskrbljen, ker se v Belorusiji še vedno kratijo človekove pravice in temeljne svoboščine in ker so neodvisni opazovalci v okviru prejšnjih volitev v tej državi ugotovili hude nepravilnosti;

2.      ponovno poziva beloruske oblasti, naj v skladu s splošno deklaracijo o človekovih pravicah ter mednarodnimi in regionalnimi instrumenti o človekovih pravicah, ki jih je ratificirala Belorusija, v vseh okoliščinah zagotovijo spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

3.      pozdravlja izpustitev preostalih političnih zapornikov in meni, da bi lahko to prispevalo k izboljšanju odnosov med Evropsko unijo in Belorusijo;

4.      poziva beloruske oblasti, naj rehabilitirajo izpuščene politične zapornike in jim povrnejo vse državljanske in politične pravice ter njim in njihovim družinam omogočijo polno uveljavljanje vseh pravic, ki jih imajo kot državljani;

5.      je zaskrbljen zaradi nedavnega pridržanja in še vedno trajajočega kazenskega pregona mladinskih aktivistov Maksima Pjakarskega, Vadzima Žaromskega in Vjačaslava Kasinerava zaradi suma zlonamernega huliganstva, kar je nesorazmerno, in ostro obsoja nasilje, storjeno nad njimi;

6.      želi spomniti, da beloruske oblasti niso izkoristile preteklih priložnosti za izboljšanje odnosov med Belorusijo in Evropsko unijo, saj so posebnim ukrepom, ki so jih sprejele, sledili novi omejevalni in kaznovalni ukrepi v državi;

7.      na podlagi tega zadržano upa, da bodo izkoristile sedanjo priložnost in sprejele nujne, pa tudi dolgoročne ukrepe ter s tem omogočile podlago za pomemben napredek v dvostranskih odnosih;

8.      poudarja, da mora Belorusija prihodnje predsedniške volitve izvesti v skladu z mednarodno priznanimi standardi in opoziciji omogočiti svoboden dostop do vseh sredstev komuniciranja pod vladnim nadzorom ter sodelovanje na volitvah na enakopravnih temeljih;

9.      je zaskrbljen zaradi predhodnih ukrepov, s katerimi so nekdanjim obsojencem in političnim zapornikom preprečili sodelovanje na prihodnjih predsedniških volitvah, nevladnim organizacijam in organizacijam civilne družbe ter političnim strankam pa zavrnili registracijo;

10.    poziva beloruske oblasti, naj izvedejo spremembe in spremenijo volilne norme, ki bodo zagotavljale zastopanost politične opozicije v volilni komisiji, odprtost in preglednost pri štetju glasov, tudi za opozicijske opazovalce, in pravico do pritožbe zoper odločitev volilne komisije;

11.    poziva jih, naj prenehajo nadlegovati neodvisne medije iz političnih razlogov, vključno s prakso upravnega pregona in samovoljne rabe člena 22(9)(2) zakona o upravnem postopku proti neodvisnim novinarjem, ki brez akreditacije sodelujejo s tujimi mediji, s čimer omejujejo pravico do svobode izražanja in širjenja informacij;

12.    obžaluje, da je bila od leta 2010 smrtna kazen izvršena v desetih primerih, od tega samo v zadnjem letu trikrat, 18. marca 2015 pa je bila izrečena najnovejša smrtna kazen; v zvezi s tem poziva Belorusijo, edino državo v Evropi, ki še izvršuje smrtno kazen, naj se pridruži svetovnemu moratoriju za izvrševanje smrtne kazni, s čimer bo storila prvi korak k njeni trajni odpravi;

13.    poziva belorusko vlado, naj upošteva priporočila odbora Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice o odpravi elementov prisilnega dela v državi;

14.    ponovno poziva Komisijo, naj s finančnimi in političnimi sredstvi podpre prizadevanja in demokratične težnje beloruske civilne družbe, neodvisnih medijev in nevladnih organizacij v tej državi;

15.    pozdravlja sodelovanje Belorusije z Evropsko unijo in pomembnimi drugimi akterji pri iskanju rešitve za konflikt na vzhodu Ukrajine, tudi z gostitvijo pogajanj za sporazum o premirju;

16.    pozdravlja ugotovljeni napredek v sodelovanju z Belorusijo na nekaterih področjih, med drugim pri visokošolskem izobraževanju, poklicnem usposabljanju, digitalnem trgu, na področju energetike, varnosti hrane in kulture;

17.    poziva Evropsko komisijo, naj podrobno oceni finančno pomoč, ki jo je doslej Evropska unije namenila Belorusiji, vključno z izdatki in porabo beloruskih oblasti;

18.    je zaskrbljen zaradi gospodarskih težav in vse slabšega življenjskega standarda prebivalcev Belorusije in poudarja, da lahko nadaljnja politika omejevanja in zatiranja borcev za demokracijo in človekove pravice, aktivistov civilne družbe in opozicijskih aktivistov le zavira gospodarsko sodelovanje med Evropsko unijo in Belorusijo;

19.    je seznanjen s tem, da se beloruski jezik vse bolj uporablja v javnem življenju in da namerava belorusko ministrstvo za izobraževanje spodbujati njegovo uporabo pri izobraževanju ter da ustavno sodišče objavlja zakonodajne akte v ruščini in beloruščini;

20.    je odločen še naprej prispevati k politiki „kritičnega sodelovanja“ z Belorusijo, ki jo izvaja Evropska unija;

21.    naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje podpredsednici/visoki predstavnici, Svetu, Komisiji, parlamentom in vladam držav članic, parlamentarnima skupščinama OVSE in Sveta Evrope ter beloruskim organom.

(1)

UL C 257 E, 6.9.2013, str. 9.

(2)

UL C 249 E, 30.8.2013, str. 57.

(3)

UL C 377 E, 7.12.2012, str. 162.

(4)

UL C 199 E, 7.7.2012, str. 182.

(5)

UL C 136 E, 11.5.2012, str. 57.

(6)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0382.

Pravno obvestilo