Procedură : 2015/2834(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0880/2015

Texte depuse :

B8-0880/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0319

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 135kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.848v01-00
 
B8-0880/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP))  
B8‑0880/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus, în special cele din 29 martie 2012(1), 16 februarie 2012(2), 15 septembrie 2011(3), 12 mai 2011(4), 10 martie 2011(5) și 20 ianuarie 2011(6),

–       având în vedere eliberarea recentă a celor șase deținuți politici din Belarus – Mikola Statkevici, Mikola Dzeadok, Ihar Alinevici, Iuri Rubțov, Euheni Vaskovici și Artiom Prakapenka,

–       având în vedere viitoarele alegeri prezidențiale din Belarus, planificate la 11 octombrie 2015,

–       având în vedere criza actuală din Ucraina, care are consecințe directe și indirecte inclusiv pentru Belarus,

–       având în vedere declarația Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, și a comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, referitoare la eliberarea deținuților politici din Belarus,

–       având în vedere dialogul dintre Uniunea Europeană și Belarus privind drepturile omului, care a avut loc la 28 iulie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Uniunea Europeană este pregătită să își îmbunătățească relațiile și cooperarea cu Belarus în ceea ce privește respectarea standardelor democratice, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, de îndată ce condițiile din această țară vor permite acest lucru;

B.     întrucât eliberarea recentă a celor șase deținuți politici reprezintă un pas necesar și bine-venit în direcția cea bună și va fi, sperăm, urmată de alte măsuri;

C.     întrucât o creștere semnificativă a libertății de exprimare și a libertății mass-mediei, respectarea drepturilor politice ale cetățenilor de rând și ale activiștilor din opoziție, precum și respectarea deplină a statului de drept și a drepturilor fundamentale reprezintă toate premise ale unor relații mai bune între UE și Belarus;

1.      salută eliberarea celor șase deținuți politici, ca o îmbunătățire incontestabilă a modului în care Belarus îi tratează pe activiștii din opoziție, însă îndeamnă autoritățile să continue acest demers prin adoptarea unor măsuri care să garanteze libertatea deplină de exprimare și a mass-mediei, precum și posibilitatea ca activiștii și cetățenii belaruși să participe pe deplin la viața politică a țării lor;

2.      invită autoritățile belaruse să creeze pentru toți candidații condiții și ocazii echitabile de desfășurare a unei adevărate campanii electorale și să ia măsuri pentru ca toate partidele care participă la alegeri să fie reprezentate la toate nivelurile comisiilor electorale; cu toate acestea, își exprimă îndoiala că alegerile vor respecta standardele internaționale pe care Belarus s-a angajat să le respecte;

3.      invită totuși autoritățile din Belarus să adopte și să pună în aplicare modificările recomandate ale legii electorale și să se implice în acest proces alături de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și de Comisia de la Veneția;

4.      subliniază faptul că Uniunea Europeană este în continuare pregătită să extindă legăturile comerciale cu Belarus și că apartenența țării la Uniunea Eurasiatică nu este incompatibilă cu astfel de măsuri;

5.      invită Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană să găsească noi modalități de a sprijini organizațiile societății civile din Belarus, în conformitate cu politica UE de implicare cu menținerea unui punct de vedere critic față de Belarus;

6.      regretă totodată faptul că Belarus se numără printre cele 11 țări care au votat împotriva Rezoluției 68/262 a Adunării Generale a ONU din 27 martie 2014, adoptate ca răspuns la anexarea Crimeei de către Rusia; constată totuși că Belarus a jucat un rol de moderare în actualul conflict din partea de est a Ucrainei și a nu a recunoscut anexarea Crimeei de către Rusia; invită guvernul belarus să continue să participe la eforturile de a se ajunge la o soluție pașnică a conflictului, în conformitate cu Protocolul de la Minsk;

7.      ia act de inițierea, în ianuarie 2014, a negocierilor privind facilitarea obținerii vizelor, cu scopul de a îmbunătăți contactele interpersonale și de a încuraja societatea civilă;

8.      condamnă faptul că Belarus este singura țară din Europa în care încă mai există pedeapsa cu moartea, care este contrară valorilor europene; solicită instituirea unui moratoriu imediat asupra execuțiilor și adoptarea unor modificări corespunzătoare ale Codului Penal pentru a se aboli pedeapsa capitală;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunărilor Parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei, Secretariatului CSI, precum și autorităților din Belarus.

 

(1)

JO C 257 E, 6.9.2013, p. 9.

(2)

JO C 249 E, 30.8.2013, p. 57.

(3)

JO C 51 E, 22.2.2013, p. 140.

(4)

JO C 377 E, 7.12.2012, p. 162.

(5)

JO C 199 E, 7.7.2012, p. 182.

(6)

JO C 136 E, 11.5.2012, p. 57.

Notă juridică