ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 138kWORD 61k
28.8.2015
PE565.855v01-00
 
B8-0887/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно необходимостта от насърчаване на радикални решения на миграционната криза


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно необходимостта от насърчаване на радикални решения на миграционната криза  
B8-0887/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че според авторитетното мнение на директора на FRONTEX Фабрис Леджери, интервюиран от известен френски вестник „миграционната криза вероятно ще продължи с години“;

Б.     като има предвид, че според директора на агенцията „политическата ситуация в Близкия Изток, както и липсата на перспективи за развитие на Африка са структурни елементи, които ще продължават да съществуват, а може би и ще се влошат“, както и че „ситуацията изисква предприемането от страна на Европа на действия от друго естество“, различни от решенията, предлагани досега;

В.     като има предвид, че така наречените „горещи точки“ за посрещане на лицата в Гърция и Италия с цел регистрация и проверка на потенциалните кандидати за убежище не е решение, тъй като затруднява управлението на огромни маси от истински и неистински бежанци и различни лица, на които е отказан достъп до територията на ЕС, само в двете държави членки, които са най-засегнати от тази безпрецедентна миграционна вълна;

1.      призовава Комисията да се откаже от илюзорни проекти и да се фокусира върху двете основни точки на въпроса: 1) затваряне и обезопасяване на границите и 2) пряка намеса (и/или подпомагане на правителствата на определени държави) за нормализиране на районите на кризи и конфликти, от които идват нелегалните имигранти.

Правна информация