RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 58k
28.8.2015
PE565.855v01-00
 
B8-0887/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


vajaduse kohta leida rändekriisile radikaalseid lahendusi


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta leida rändekriisile radikaalseid lahendusi  
B8-0887/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et tuntud Prantsuse päevalehe intervjueeritud Frontexi juhi Fabrice Leggeri autoriteetse arvamuse kohaselt „kestab rändega seotud kriis veel aastaid”;

B.     arvestades, et nimetatud agentuuri juhi sõnul „on poliitiline olukord Lähis-Idas ja arenguväljavaadete puudumine Aafrikas struktuurilised asjaolud, mis jäävad kestma ja võib-olla süvenevad”, nii et „olukord nõuab Euroopalt teistsuguseid meetmeid”, vastupidiselt seni väljapakutud lahendustele;

C.     arvestades samuti, et niinimetatud hot spots, mis kavandatakse rajada Kreekasse ja Itaaliasse, et registreerida ja välja sõeluda võimalikud varjupaigataotlejad, ei ole lahendus, kuivõrd see paneb veelgi raskema koormuse tõeliste ja valepõgenike ning mitmesuguste puudust kannatavate inimeste tohutu massiga toimetulemiseks ikka ja üksnes kahele liikmesriigile, keda on see enneolematult suur rändelaine kõige rängemalt tabanud;

1.      kutsub komisjoni üles loobuma illusoorsetest kavatsustest ja keskenduma probleemi kahele järgmisele põhipunktile: 1) piiride sulgemine ja kindlustamine ning 2) sekkumine (otsene ja/või toetuse kaudu teatavate riikide valitsustele) olukorra normaliseerimiseks kriisi- ja konfliktipiirkondades, kust tulevad ebaseaduslikud sisserändajad.

Õigusalane teave