PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 60k
28.8.2015
PE565.855v01-00
 
B8-0887/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl būtinybės skatinti radikalius sprendimus dėl migracijos krizės


Gianluca Buonanno

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl būtinybės skatinti radikalius sprendimus dėl migracijos krizės  
B8-0887/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi, remiantis autoritetinga agentūros FRONTEX direktoriaus Fabrice Leggeri nuomone, išreikšta per žinomo Prancūzijos laikraščio interviu, su migrantais susijusi krizė nulemta tęstis metų metus;

B.     kadangi, pasak agentūros direktoriaus, Artimųjų Rytų politinė padėtis ir Afrikos vystymosi perspektyvų nebuvimas – tai struktūriniai elementai, kuriems lemta tęstis ir galbūt padėtis dar sunkės, ir esant tokiai padėčiai Europa turi imtis kitokio pobūdžio veiksmų nei kad siūlyta iki šiol;

C.     kadangi vadinamieji karštieji taškai, kurie turi būti įrengti Graikijoje ir Italijoje siekiant registruoti ir atrinkti galimus prieglobsčio prašytojus, problemos neišsprendžia, nes didelio skaičiaus tikrų ir netikrų pabėgėlių bei įvairių skurstančių asmenų srautų valdymo našta užkraunama tik dviem valstybėms narėms, kurios patiria didžiausią šios beprecedentės migracijos bangos poveikį;

1.      ragina Komisiją nebekurti iliuzinių projektų ir didžiausią dėmesį skirti šiems dviem esminiams dalykams: 1) sienų uždarymui ir saugumo prie jų užtikrinimui ir 2) (tiesioginėms ir (arba) atitinkamų šalių vyriausybėms skirtos paramos) priemonėms siekiant normalizuoti krizių ir konfliktų zonų, iš kurių atvyksta neteisėti migrantai, padėtį.

Teisinis pranešimas