PROJEKT REZOLUCJI
PDF 135kWORD 60k
28.8.2015
PE565.855v01-00
 
B8-0887/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie konieczności propagowania radykalnych rozwiązań kryzysu migracyjnego


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie konieczności propagowania radykalnych rozwiązań kryzysu migracyjnego  
B8-0887/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że zgodnie z miarodajną opinią dyrektora Fronteksu, Fabrice'a Leggeriego, z którym wywiad przeprowadziła znana gazeta francuska „kryzys związany z migracją może trwać przez wiele lat”;

B.     mając na uwadze, że również według tego samego dyrektora „sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie i brak perspektyw rozwoju w Afryce są elementami strukturalnymi, które mają trwały charakter, a być może również ulegną pogorszeniu”, jak również „sytuacja wymaga innego rodzaju działań ze strony Europy”, w przeciwieństwie do zaproponowanych dotychczas rozwiązań;

C.     mając na uwadze, że umieszczenie tzw. „hotspots” w Grecji i we Włoszech w celach rejestracji i selekcji osób, które mogłyby ubiegać się o azyl, nie stanowią rozwiązania, ponieważ przekładają obowiązek zarządzania ogromną liczbą prawdziwych i fałszywych uchodźców oraz różnych innych osób znajdujących się w trudnym położeniu wciąż i jedynie na dwa państwa członkowskie najbardziej dotknięte tą bezprecedensową falą migracji;

1.      wzywa Komisję do porzucenia iluzorycznych projektów i skoncentrowania się na dwóch zasadniczych punktach tego problemu: 1) zamknięciu i zabezpieczaniu granic oraz 2) interwencji (bezpośredniej lub wspierającej rządy określonych krajów) na rzecz normalizacji obszarów kryzysu i konfliktu, z których przybywają nielegalni migranci.

Informacja prawna