NÁVRH UZNESENIA
PDF 136kWORD 60k
28.8.2015
PE565.855v01-00
 
B8-0887/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o potrebe podpory radikálnych riešení v migračnej kríze


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o potrebe podpory radikálnych riešení v migračnej kríze  
B8-0887/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže ako pre vplyvný francúzsky denník uviedol riaditeľ agentúry FRONTEX Fabrice Leggeri, „kríza spojená s migráciou bude trvať roky”;

B.     keďže riaditeľ tejto agentúry sa ďalej vyjadril, že „politická situácia na Blízkom východe a chabé vyhliadky na rozvoj v Afrike sú štrukturálne problémy, ktoré budú pretrvávať, a možno sa budú ešte zhoršovať”, a tiež že „situácia si vyžaduje iný druh opatrení zo strany Európy”, čo je v rozpore s doteraz navrhovanými riešeniami;

C.     keďže riešením nie je ani umiestňovanie kontaktných miest, tzv. hot spots, v Grécku a Taliansku, ktorých cieľom je registrácia a výber potenciálnych žiadateľov o azyl, pretože tieto centrá iba zvyšujú záťaž, ktorú predstavuje zvládnutie obrovskej masy skutočných aj nepravých utečencov a ostatných zúfalých ľudí, a ktorá aj naďalej spočíva na dvoch členských štátoch, ktoré sú najviac zasiahnuté migračnou vlnou, aká nemá obdoby;

1.      vyzýva Komisiu, aby upustila od iluzórnych projektov a sústredila sa na dva zásadné body: 1) zatvorenie a zaistenie bezpečnosti hraníc a 2) opatrenia (priame a/alebo vo forme podpory vlád určitých krajín) na normalizáciu krízových a konfliktných oblastí, z ktorých utečenci prichádzajú.

Právne oznámenie