FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 57k
28.8.2015
PE565.855v01-00
 
B8-0887/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om behovet av radikala lösningar på migrantkrisen


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om behovet av radikala lösningar på migrantkrisen  
B8-0887/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Enligt ett vederhäftigt uttalande av Frontex direktör Fabrice Leggeri i en intervju i en känd fransk tidning lär ”migrantkrisen fortsätta i flera år”.

B.     Frontexdirektören anser vidare att ”den politiska situationen i Mellanöstern och avsaknaden av utvecklingsutsikter i Afrika är strukturella element som lär hålla i sig, och kanske förvärras” och att ”situationen kräver en annan typ av åtgärder av Europa” än de lösningar som föreslagits hittills.

C.     De så kallade hotspots som ska placeras ut i Grekland och Italien för att registrera och sålla potentiella asylsökande är ingen lösning, eftersom bördan för att hantera de enorma massorna av riktiga och falska flyktingar och andra vanlottade hela tiden och uteslutande faller på de två medlemsstater som är hårdast drabbade av denna migrationsvåg utan motstycke.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överge orealistiska projekt och att koncentrera sig på de två viktigaste punkterna i hanteringen, nämligen 1) stängning och säkring av gränserna och 2) intervention (direkt och/eller som stöd till regeringarna i vissa länder) för att normalisera situationen i de kris- och konfliktområden som de irreguljära migranterna kommer från.

Rättsligt meddelande