NÁVRH UZNESENIA
PDF 126kWORD 59k
28.8.2015
PE565.861v01-00
 
B8-0893/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o účinnejších opatreniach proti poklesu zamestnanosti v Taliansku


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o účinnejších opatreniach proti poklesu zamestnanosti v Taliansku  
B8-0893/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 27. mája Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila údaje, podľa ktorých dosahuje miera zamestnanosti mladých vo veku 15 až 29 rokov v Taliansku 52,79 %, čo predstavuje zhoršenie o 12 percentuálnych bodov oproti roku 2007;

B.     keďže vo vekovej skupine od 30 do 54 rokov došlo k poklesu miery zamestnanosti oproti roku 2007 o štyri percentuálne body (zo 74,98 % na 70, 98 %), čo Taliansko stavia štvrtú pozíciu od konca spomedzi krajín OECD;

1.      vyzýva Komisiu, aby sa zasadila o zvrátenie tohto negatívneho trendu sústavného úbytku pracovných miest Taliansku od roku 2007.

Právne oznámenie