ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 99kWORD 60k
27.8.2015
PE565.862v01-00
 
B8-0894/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την περιφέρεια Φρίουλι-Βενέτσια Τζούλια, τη Λαμπεντούζα του βορρά


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την περιφέρεια Φρίουλι-Βενέτσια Τζούλια, τη Λαμπεντούζα του βορρά   
B8-0894/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νομάρχης της Ούντινε προειδοποίησε πρόσφατα ότι, όταν ολοκληρωθεί το τείχος της Ουγγαρίας, ένα σημαντικό μέρος των τριών περίπου χιλιάδων λαθρομεταναστών που περνούν καθημερινά τα σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ θα κατευθύνεται πλέον προς την περιφέρεια Φρίουλι-Βενέτσια Τζούλια, που είναι η εξ ανατολών είσοδος της Ιταλίας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφέρεια αυτή ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα εδώ και μερικά χρόνια από τις συνεχείς ροές λαθρομεταναστών που διέρχονται από τα σύνορά της, ώστε έφτασε να αποκαλείται "η Λαμπεντούζα του βορρά"·

Γ.     υπενθυμίζοντας ότι η Ιταλία δεν μπορεί πια να αντέξει και άλλες εισβολές από τα ανατολικά της, πέραν εκείνων που αντιμετωπίζει καθημερινά από τις μεσογειακές ακτές της·

1.      καλεί την Επιτροπή να παρέμβει επειγόντως για να αποτρέψει ένα φαινόμενο το οποίο, λόγω της εκτάσεώς του, θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιφέρεια Φρίουλι-Βενέτσια Τζούλια τόσο από πλευράς δημόσιας υγείας όσο και από πλευράς δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου