RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 118kWORD 58k
21.9.2015
PE568.430v01-00
 
B8-0951/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


Venemaale sanktsioonide kehtestamata jätmise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Venemaale sanktsioonide kehtestamata jätmise kohta  
B8-0951/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Euroopa Ülemkogu kiitis 14. septembri 2015. aasta kohtumisel heaks Ukraina territoriaalse terviklikkuse ohustamise eest vastutavateks peetavate Venemaa päritolu füüsiliste isikute (149 isikut) ja juriidiliste isikute (37 ettevõtjat) suhtes kehtestatud sanktsioonide kehtivusaja pikendamise 2016. aasta märtsini;

B.     arvestades, et ei ole mõistetav, kuidas saavad 149 füüsilist isikut ja 37 äriühingut ohustada niisuguse suure riigi nagu Ukraina territoriaalset ühtsust;

C.     arvestades, et niisuguste sanktsioonide puhul ei ole tegemist millegi muu kui Moskva valitsuse suhtes võetud ebameeldivate ja kontraproduktiivsete vastumeetmetega;

1.      loodab Euroopa Liidu välispoliitika muutumist, sanktsioonide viivitamatut tühistamist ja uut lähenemist Venemaa Föderatsioonile, mis on Euroopa jaoks ülimalt oluline poliitiline ja majanduslik partner.

Õigusalane teave