RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 118kWORD 57k
21.9.2015
PE568.432v01-00
 
B8-0953/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


OECD andmete kohase palkade jätkuva alanemise kohta Itaalias


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek OECD andmete kohase palkade jätkuva alanemise kohta Itaalias  
B8-0953/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et OECD avalikustas sellesse organisatsiooni kuuluva 34 riigi tööjõukulude kvartaliandmed, millest nähtub, et Itaalias on tööjõu ühikukulu vähenenud 0,7%, mis mõjub negatiivselt töötasudele;

B.     arvestades, et samas kui ühest küljest on tööjõukulude vähenemine ettevõtjate jaoks kasulik, kujutab see teisest küljest endast negatiivset tegurit palkade seisukohast, mis on Itaalias teadaolevalt ELi kümne kõige arenenuma riigi keskmisest madalamad;

C.     arvestades, et madalatele palkadele vastab kodumajapidamiste vähene tarbimine, vähemasti alates ühisraha kasutuselevõtust kuni praeguseni;

1       kutsub komisjoni üles valmistama oma selle valdkonna pädevusi arvesse võttes ette vajalikud ja kiireloomulised majanduslikud meetmed palgataseme taas ülespoole kohandamiseks Euroopas ja eelkõige Itaalias, mis on vajalik majanduskasvu saavutamiseks, mis ei ole teostatav ilma kodumajapidamiste kulutuste suurenemiseta.

Õigusalane teave