RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 57k
23.9.2015
PE568.437v01-00
 
B8-0958/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


hoonete energiamärgistega seotud kulude kohta


Patricija Šulin, Dubravka Šuica

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek hoonete energiamärgistega seotud kulude kohta  
B8-0958/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse hoonete energiatõhususe direktiivi (2010/31/EL) järgmist läbivaatamist,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et hoonete energiamärgised on esimene samm hoonete energiatõhususe suurendamise ja energiatarbimise vähendamise poole, eriti olemasolevate hoonete puhul;

B.     arvestades, et kogu ELi ühiseks huviks peaks olema tagada võimalikult suure arvu hoonete energiatõhususe suurendamine;

C.     arvestades, et energiamärgiste kõrged kulud võrreldes üldise ostujõuga liikmesriikides võivad olla peamiseks takistuseks nende ulatuslikumale kasutamisele;

D.     arvestades, et tuleks võtta meetmeid ebaõiglase tulu teenimise takistamiseks;

1.      kutsub komisjoni üles koostama suuniseid energiamärgiste hinna kujundamise kohta ELis, et edendada nende kasutamist ja takistada ebaõiglase tulu teenimist.

Õigusalane teave