Postupak : 2015/2879(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0999/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0999/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/10/2015 - 9.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0348

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 135kWORD 69k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑0761/2015

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o smrtnoj kazni (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o smrtnoj kazni (2015/2879(RSP))  
B8‑0999/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o ukidanju smrtne kazne,

–       uzimajući u obzir strateški okvir i akcijski plan Europske unije o ljudskim pravima i demokraciji,

–       uzimajući u obzir članak 6. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima,

–       uzimajući u obzir zaštitne mjere Ujedinjenih naroda kojima se jamči zaštita prava osoba osuđenih na smrtnu kaznu,

–       uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima, a posebno njezine protokole 6. i 13.,

–       uzimajući u obzir članak 2. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni,

–       uzimajući u obzir rezolucije Opće skupštine Ujedinjenih naroda o smrtnoj kazni, uključujući Rezoluciju od 18. prosinca 2014. (A/RES/69/186),

–       uzimajući u obzir pitanje upućeno Vijeću o smrtnoj kazni (O-000103/2015 – B8 0761/2015),

–       uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je ukidanje smrtne kazne u cijelom svijetu jedan od glavnih ciljeva politike EU-a o ljudskim pravima;

B.     budući da je ukidanje smrtne kazne preduvjet za članstvo u Europskoj uniji;

C.     budući da je 101 država ukinula smrtnu kaznu za sva kaznena djela, a broj država koje su zakonom ili u praksi ukinule smrtnu kaznu znatno je porastao od 1977.;

D.     budući da se 13. Svjetskim danom borbe protiv smrtne kazne koji se obilježava 10. listopada 2015. posebno želi podići razina osviještenosti o primjeni smrtne kazne za kaznena djela povezana sa zlouporabom droga;

E.     budući da je u posljednjih 12 mjeseci diljem svijeta zabilježen porast u broju smrtnih kazni izrečenih za kaznena djela povezana sa zlouporabom droga; budući da to uključuje i države koje su prekinule dugotrajne moratorije na smrtnu kaznu;

F.     budući da su brojni građani država članica EU-a pogubljeni ili čekaju na izvršenje smrtne kazne u trećim zemljama zbog kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga;

1.      uviđa da na svjetskoj razini jača trend ukidanja smrtne kazne; nadalje napominje da je tijekom posljednjih 20 godina došlo do znatnog porasta u broju država koje su ukinule smrtnu kaznu ili uvele moratorij na njezinu primjenu;

2.      napominje da na međunarodnoj razini postoji velik pritisak za ukidanje smrtne kazne iako ona nije zabranjena u okviru međunarodnog prava;

3.      napominje da je prema procjenama 2014. gotovo 20 000 osoba u svijetu bilo osuđeno na smrt, a iste je godine pogubljeno 2466 osoba;

4.      napominje da je 2014. u svijetu izvršeno najmanje 607 smrtnih kazni, što predstavlja smanjenje od 22 % u odnosu na prethodnu godinu; nadalje napominje da u to nisu uvrštene osobe za koje se pretpostavlja da su pogubljene u Kini, gdje se i dalje izvršava više smrtnih kazni nego u svim ostalim državama zajedno te je na tisuće osoba osuđeno na smrt;

5.      osuđuje primjenu smrtne kazne u svrhu gušenja oporbe ili na temelju vjeroispovijesti, homoseksualnosti, preljuba ili drugih razloga koji su trivijalni ili ih se uopće ne smatra kaznenim djelima;

6.      podržava napore da se zajamči poštovanje minimalnih standarda Europske unije i drugih međunarodnih standarda u onim državama u kojima se i dalje primjenjuje smrtna kazna;

7.      potiče bilateralne i multilateralne inicijative između država članica, EU-a, UN-a, trećih zemalja i drugih regionalnih organizacija o pitanjima povezanima sa smrtnom kaznom;

8.      podupire nastojanja na svjetskoj razini da se primjena smrtne kazne ograniči u onim državama u kojima se i dalje izvršava te da se na taj način smanji broj pogubljenja;

9.      zahtijeva da se optuženicima koji čekaju na suđenje zbog kaznenih djela za koja je predviđena smrtna kazna omogući pristup pravnom zastupanju i pošteno suđenje u skladu s prihvaćenim međunarodnim standardima;

10.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica te glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

Pravna napomena