Eljárás : 2015/2879(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0999/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0999/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 08/10/2015 - 9.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0348

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 155kWORD 69k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

a B8‑0761/2015. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a halálbüntetésről (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a halálbüntetésről (2015/2879(RSP))  
B8‑0999/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a halálbüntetés eltörléséről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel az emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos uniós stratégiai keretre és cselekvési tervre,

–       tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának (ICCPR) 6. cikkére,

–       tekintettel a halálbüntetéssel sújtható személyek jogait védelmező ENSZ-védzáradékokra,

–       tekintettel az Emberi Jogok Európai Egyezményére, különösen annak 6. és 13. jegyzőkönyvére,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2. cikkére,

–       tekintettel a halálbüntetésről szóló uniós iránymutatásokra,

–       tekintettel az ENSZ Közgyűlésének halálbüntetésről szóló határozataira, így 2014. december 18-i határozatára (A/RES/69/186),

–       tekintettel a halálbüntetésről szóló, a Tanácshoz intézett kérdésre (O-000103/2015 – B8 0761/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a halálbüntetés eltörlése a világban az EU emberi jogi politikájának egyik fő célkitűzése;

B.     mivel a halálbüntetés eltörlése az európai uniós tagság előfeltétele;

C.     mivel 101 ország minden bűncselekmény esetében eltörölte a halálbüntetést, és azon országok száma, amelyek a halálbüntetést jogilag vagy a gyakorlatban eltörölték, 1977 óta jelentősen megnőtt;

D.     mivel a halálbüntetés elleni 2015. október 10-i 13. világnap elsősorban a kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények esetén alkalmazott halálbüntetésre kívánja felhívni a figyelmet;

E.     mivel az utóbbi 12 hónapban világszerte megnőtt a kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények esetében alkalmazott halálbüntetések száma; mivel ebben olyan országok is szerepelnek, amelyek a halálbüntetés kérdésében hosszú ideig fenntartott moratóriumnak vetettek véget;

F.     mivel harmadik országokban uniós tagállamok több állampolgárát kivégezték – vagy kivégzés előtt állnak – kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények miatt;

1.      megállapítja, hogy a világban növekszik a halálbüntetés eltörlése iránti fellépés igénye; megjegyzi továbbá, hogy az elmúlt 20 évben jelentősen nőtt a halálbüntetést eltörlő vagy annak alkalmazása tekintetében moratóriumot bevezető országok száma;

2.      megállapítja, hogy bár a nemzetközi jog a halálbüntetést nem tiltja, jelentős nemzetközi nyomás észlelhető a halálbüntetés eltörlése érdekében;

3.      megállapítja, hogy 2014-ben világszerte valószínűsíthetően csaknem 20 000 ember számíthatott halálos ítéletre, és az említett évben 2466 esetben meg is hozták ezt az ítéletet;

4.      megállapítja, hogy 2014-ben legalább 607 kivégzést hajtottak végre világszerte, ami 22%-os csökkenést jelent az előző évhez képest; megjegyzi továbbá, hogy ezek a számok nem foglalják magukban a Kínában végrehajtott ítéletek valószínűsíthető számát, mely országban továbbra is több embert végeznek ki, mint a világ többi részében együttvéve, és több ezer további halálos ítéletet mondanak ki;

5.      elítéli a halálbüntetés alkalmazását az ellenállás letörése céljából, továbbá vallási vagy meggyőződésbeli különbség, homoszexualitás vagy házasságtörés alapján, illetve olyan egyéb okból, amely nem tekinthető sem triviálisnak, sem pedig bűncselekménynek;

6.      támogatja az annak elérésére irányuló erőfeszítéseket, hogy a halálbüntetést alkalmazó országok tiszteletben tartsák az európai uniós és más nemzetközi minimumstandardokat;

7.      ösztönzi a tagállamok, az EU, az ENSZ, harmadik országok és más regionális szervezetek közötti, a halálbüntetéssel kapcsolatos kérdésekre irányuló két- és többoldalú kezdeményezéseket;

8.      támogatja a halálbüntetés alkalmazásának korlátozására – és ezzel a kivégzések számának csökkentésére – irányuló világszintű erőfeszítéseket azon országok tekintetében, amelyek fenntartják a halálbüntetést;

9.      követeli, hogy azok, akiket halálbüntetéssel sújtható bűncselekménnyel vádolnak, teljes körűen hozzáférhessenek a jogi képviselethez és a tisztességes tárgyaláshoz, összhangban az elfogadott nemzetközi normákkal;

10.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EKSZ-nek, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ENSZ főtitkárának.

Jogi nyilatkozat