Postopek : 2015/2879(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0999/2015

Predložena besedila :

B8-0999/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/10/2015 - 9.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0348

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 150kWORD 68k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

k vprašanju za ustni odgovor B8‑0761/2015

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o smrtni kazni (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o smrtni kazni (2015/2879(RSP))  
B8‑0999/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o odpravi smrtne kazni,

–       ob upoštevanju strateškega okvira Evropske unije in akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo,

–       ob upoštevanju člena 6 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–       ob upoštevanju zaščitnih ukrepov Organizacije združenih narodov, ki zagotavljajo varstvo pravic oseb, ki jim grozi smrtna kazen,

–       ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah, zlasti njenih protokolov št. 6 in 13,

–       ob upoštevanju člena 2 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju smernic EU o smrtni kazni,

–       ob upoštevanju resolucij Generalne skupščine Organizacije združenih narodov o smrtni kazni, vključno z resolucijo z dne 18. decembra 2014 (A/RES/69/186),

–       ob upoštevanju vprašanja Svetu o smrtni kazni (O-000103/2015 – B8‑0761/2015),

–       ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je odprava smrtne kazni po vsem svetu eden glavnih ciljev politike EU na področju človekovih pravic;

B.     ker je odprava smrtne kazni osnovni pogoj za članstvo v Evropski uniji;

C.     ker je 101 država odpravila smrtno kazen za vsa kazniva dejanja, število držav, ki so odpravile smrtno kazen v zakonu ali v praksi, pa se je od leta 1977 močno povečalo;

D.     ker je 13. svetovni dan boja proti smrtni kazni 10. oktobra 2015 posvečen ozaveščanju glede uporabe smrtne kazni za kazniva dejanja, povezana z drogami;

E.     ker se je v zadnjih 12 mesecih po vsem svetu povečala uporaba smrtne kazni za kazniva dejanja, povezana z drogami; ker so v to zajete države, ki so ukinile dolgoletni moratorij za smrtno kazen;

F.     ker so bili številni državljani držav članic EU že usmrčeni ali čakajo na usmrtitev v tretjih državah zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami;

1.      priznava vse večji mednarodni zagon za odpravo smrtne kazni; ugotavlja tudi, da je v zadnjih 20 letih močno naraslo število držav, ki so odpravile smrtno kazen ali uvedle moratorij zanjo;

2.      ugotavlja, da smrtna kazen v mednarodnem pravu sicer ni prepovedana, vendar je mednarodni pritisk za njeno odpravo precejšnji;

3.      ugotavlja, da naj bi bilo leta 2014 na svetu skoraj 20 000 na smrt obsojenih ljudi, od tega jih je bilo v istem letu na smrt obsojenih 2466;

4.      ugotavlja, da je bilo leta 2014 na svetu izvedenih vsaj 607 usmrtitev, kar je 22 % manj kot leto prej; ugotavlja tudi, da ta številka ne vključuje oseb, za katere se domneva, da so bile usmrčene na Kitajskem, kjer je bilo usmrtitev več kot v vseh drugih državah skupaj, poleg tega pa je bilo izrečenih več tisoč novih smrtnih kazni;

5.      obsoja uporabo smrtne kazni za zatiranje opozicije ali zaradi verskega prepričanja, homoseksualnosti ali prešuštva ali iz drugih razlogov, ki so bodisi banalni bodisi sploh niso kazniva dejanja;

6.      podpira prizadevanja za zagotavljanje, da države, ki uporabljajo smrtno kazen, spoštujejo minimalne standarde Evropske unije in druge mednarodne minimalne standarde;

7.      podpira dvostranske in večstranske pobude med državami članicami, EU, OZN, tretjimi državami in drugimi regionalnimi organizacijami o vprašanjih, povezanih s smrtno kaznijo;

8.      podpira mednarodna prizadevanja za omejitev uporabe smrtne kazni v državah, kjer se ta še uporablja, ter za zmanjšanje števila usmrtitev;

9.      zahteva, da se obtoženim kaznivih dejanj, za katera je predvidena smrtna kazen, zagotovi poln dostop do pravnega zastopanja in poštenega sojenja v skladu s sprejetimi mednarodnimi standardi;

10.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic ter generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov.

Pravno obvestilo