Postupak : 2015/2879(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1001/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1001/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/10/2015 - 9.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0348

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 157kWORD 74k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.488v01-00
 
B8-1001/2015

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑0761/2015

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o smrtnoj kazni (2015/2879(RSP))


Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lara Comi u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o smrtnoj kazni (2015/2879(RSP))  
B8‑1001/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o ukidanju smrtne kazne, a posebno Rezoluciju od 7. listopada 2010. o Svjetskom danu borbe protiv smrtne kazne(1),

–       uzimajući u obzir Protokol 6 i Protokol 13 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima,

–       uzimajući u obzir članak 2. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni,

–       uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima te njegov drugi Fakultativni protokol,

–       uzimajući u obzir završnu deklaraciju koju je donio 5. svjetski kongres protiv smrtne kazne održan u Madridu od 12. do 15. lipnja 2013.,

–       uzimajući u obzir studiju o utjecaju svjetskog problema droga na uživanje ljudskih prava koju je u rujnu 2015. objavio visoki povjerenik UN-a za ljudska prava,

–       uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je smrtna kazna krajnje okrutno, nehumano i ponižavajuće kažnjavanje kojim se krši pravo na život, kako je sadržano u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, te mučenje neprihvatljivo u državama u kojima se poštuju ljudska prava;

B.     budući da Europska unija ima čvrsto i načelno stajalište protiv smrtne kazne, koje podrazumijeva univerzalni moratorij s ciljem ukidanja smrtne kazne u cijelom svijetu, što je jedan od ključnih ciljeva politike Unije u pogledu ljudskih prava;

C.     budući da je cilj Svjetskog dana borbe protiv smrtne kazne koji se održava 10. listopada 2015. „podići razinu osviještenosti o primjeni smrtne kazne za kaznena djela povezana sa zlouporabom droga”;

D.     budući da smrtna kazna ne utječe na suzbijanje kaznenih djela ili trgovine drogama; budući da je velika većina pojedinaca osuđenih na smrt zbog kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga na samom dnu hijerarhije trgovine drogama;

E.     budući da je prema podacima Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava više od 160 država članica Ujedinjenih naroda s različitim pravnim sustavima, tradicijama, kulturama i vjerskim običajima ukinulo smrtnu kaznu ili je ne primjenjuju;

F.     budući da je prema najnovijim poznatim podacima 2014. najmanje 2466 osoba u 55 zemalja osuđeno na smrt, što predstavlja povećanje od gotovo 23 % u odnosu na 2013.; budući da 33 države primjenjuju smrtnu kaznu za kaznena djela povezana sa zlouporabom droga te se u njima izvrši oko 1000 smrtnih kazni godišnje; budući da je izricanje i izvršenje smrtnih kazni 2015. doseglo alarmantnu razinu;

G.     budući da brojnim europskim državljanima prijeti smrtna kazna u trećim zemljama, koja je u mnogim slučajevima posljedica kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga;

1.      ponavlja osudu izvršavanja smrtne kazne i snažno podupire uvođenje moratorija na smrtnu kaznu kao koraka prema njezinu ukidanju; ponovno naglašava da se ukidanjem smrtne kazne doprinosi jačanju ljudskog dostojanstva; duboko je uvjeren da ukidanje smrtne kazne predstavlja jednu od utvrđenih etičkih normi;

2.      osuđuje sva pogubljenja bez obzira na mjesto izvršenja; i dalje je duboko zabrinut zbog izricanja smrtne kazne maloljetnicima i osobama s duševnim smetnjama ili intelektualnim teškoćama te poziva na hitno i konačno okončanje tih praksi kojima se krše međunarodne norme ljudskih prava; izražava veliku zabrinutost zbog nedavnih masovnih suđenja na kojima je izrečen ogroman broj smrtnih kazni;

3.      i dalje je potpuno uvjeren da se smrtnim kaznama ne može spriječiti pojedince u počinjenju kaznenog djela ili u tome da postanu žrtve zlouporabe droga; poziva zemlje koje su zadržale smrtnu kaznu da uvedu alternativna rješenja za smrtne kazne zbog kaznenih djela povezanih s drogama, pri kojima bi naglasak prvenstveno bio na programima prevencije zlouporabe droga;

4.      potiče Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i države članice da se i dalje bore protiv primjene smrtne kazne te da snažno potiču zemlje u kojima se smrtna kazna još primjenjuje da poštuju minimalne međunarodne norme te smanje područje primjene i izvršenje smrtne kazne; potiče ESVD da budno prati razvoj situacije u svim zemljama te da upotrijebi sva raspoloživa sredstva utjecaja;

5.      ponavlja svoju preporuku Komisiji i državama članicama da bi ukidanje smrtne kazne zbog kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga trebao biti preduvjet politike suzbijanja zlouporabe droga;

6.      podupire sve agencije Ujedinjenih naroda, međuvladina regionalna tijela i nevladine organizacije u njihovim stalnim naporima za poticanje država da ukinu smrtnu kaznu; poziva Komisiju da s pomoću europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava i dalje financira projekte u tom području;

7.      pozdravlja nedavnu ratifikaciju Drugog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, čiji je cilj ukidanje smrtne kazne, čime je broj potpisnica porastao na 81 te poziva sve zemlje koje još nisu potpisnice tog Protokola da ga bez odgode ratificiraju;

8.      poziva Komisiju da u pogledu pomoći i političke potpore posebnu pozornost posveti zemljama koje ostvaruju napredak u ukidanju smrtne kazne ili koje potiču na globalni moratorij na smrtnu kaznu;

9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, predsjedniku Opće skupštine UN-a i vladama država članica UN-a.

(1)

SL C 371 E, 20.12.2011., str. 5.

Pravna napomena