Eljárás : 2015/2879(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1001/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-1001/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 08/10/2015 - 9.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0348

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 161kWORD 71k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.488v01-00
 
B8-1001/2015

a B8‑0761/2015. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a halálbüntetésről (2015/2879(RSP))


Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lara Comi a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a halálbüntetésről (2015/2879(RSP))  
B8‑1001/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a halálbüntetés eltörléséről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a halálbüntetés elleni világnapról szóló, 2010. október 7-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. és 13. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2. cikkére,

–       tekintettel a halálbüntetésről szóló uniós iránymutatásokra,

–       tekintettel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányára (ICCPR) és az ahhoz csatolt második fakultatív jegyzőkönyvre,

–       tekintettel a halálbüntetés elleni – 2013. június 12–15-én Madridban tartott – 5. világkongresszus által elfogadott záró nyilatkozatra,

–       tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa által kiadott, az egész világra kiterjedő kábítószer-probléma emberi jogok gyakorlására kifejtett hatásairól szóló, 2015. szeptemberi tanulmányra,

–       tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a halálbüntetés a legkegyetlenebb, legembertelenebb és legmegalázóbb büntetés, amely megsérti az élethez való jogot, ahogy azt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is kimondja, és a kínzás olyan formája, amely elfogadhatatlan az emberi jogokat tiszteletben tartó államok számára;

B.     mivel az Európai Unió határozottan és elvi alapon elutasítja a halálbüntetést, és álláspontja szerint a halálbüntetés általános eltörlése az Unió emberi jogi politikájának egyik kulcsfontosságú célja;

C.     mivel a halálbüntetés elleni 2015. október 10-i világnap középpontjában a „kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények esetén alkalmazott halálbüntetés tudatosítása” áll;

D.     mivel a halálbüntetés nem segíti elő a bűncselekmények és a kábítószer-kereskedelem megelőzését; mivel a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt halálra ítélt személyek többsége a kábítószer-kereskedelem hierarchiájának alsó szintjein foglal helyet;

E.     mivel az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala szerint több mint 160 – jogrendszer, hagyomány, kultúra és vallási háttér tekintetében eltérő berendezkedésű – ENSZ-tagállamban vagy eltörölték a halálbüntetést vagy nem alkalmazzák azt a gyakorlatban;

F.     mivel a legutóbbi adatok szerint 2014-ben 55 országban legalább 2466 embert ítéltek halálra, ami 2013-hoz képest 23%-os növekedést jelent; mivel 33 állam alkalmazza a halálbüntetést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetén, ami mintegy 1000 kivégzést jelent évente; mivel 2015-ben a halálbüntetés és a kivégzések riasztó ütemben folytatódnak;

G.     mivel több tucat európai állampolgárra vár kivégzés harmadik országokban, sokukra közülük kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt;

1.      ismételten kifejezésre juttatja, hogy elítéli a halálbüntetés alkalmazását, és határozottan támogatja a halálbüntetésre vonatkozó moratórium bevezetését mint a halálbüntetés megszüntetéséhez vezető út egyik állomását; ismételten hangsúlyozza, hogy a halálbüntetés eltörlése hozzájárul az emberi méltóság erősítéséhez; kifejezi mély meggyőződését, hogy a halálbüntetés eltörlése a szilárd etikai mérce összetevője;

2.      elítél minden kivégzést, függetlenül attól, hogy hol kerül rájuk sor; továbbra is mélyen aggasztja a halálbüntetés alkalmazása fiatalkorúak vagy mentálisan, illetve értelmileg sérült személyek esetében, és felszólít az ilyen – a nemzetközi emberi jogi normákat megsértő – gyakorlatok azonnali és végleges eltörlésére; kifejezi mély aggodalmát a legutóbbi tömeges tárgyalások kapcsán, amelyek nagyszámú halálos ítélettel zárultak;

3.      továbbra is mély meggyőződése, hogy a halálbüntetés nem alkalmas annak megelőzésére, hogy egyesek bűncselekményt kövessenek el vagy a kábítószerrel való visszaélés áldozataivá váljanak; felszólítja a halálbüntetést alkalmazó országokat, hogy a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények esetén kiszabható halálbüntetés helyett vezessenek be alternatív megoldásokat, különös tekintettel a drogprevenciós programokra;

4.      sürgeti az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és a tagállamokat, hogy folytassák küzdelmüket a halálbüntetés alkalmazása ellen, és erőteljesen ösztönözzék a halálbüntetést még mindig alkalmazó országokat arra, hogy teljesítsék a nemzetközi minimumstandardokat és korlátozzák a halálbüntetés kiszabhatóságát és alkalmazását; sürgeti az EKSZ-t, hogy továbbra is éberen kövesse nyomon az összes országban e téren zajló fejleményeket, és vegye igénybe az összes rendelkezésére álló befolyásolási eszközt;

5.      ismételten ajánlja a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetében kiszabható halálbüntetés eltörlését tegyék a kábítószer-ellenes politika előfeltételévé;

6.      támogatja valamennyi ENSZ-ügynökség, kormányközi regionális testület és nem kormányzati szervezet folyamatos erőfeszítéseit, melyekkel az államokat a halálbüntetés eltörlésére ösztönzik; felhívja a Bizottságot, hogy a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze révén továbbra is finanszírozzon projekteket ezen a területen;

7.      üdvözli az ICCPR – a halálbüntetés eltörlését célzó – második opcionális jegyzőkönyvének legutóbbi ratifikálásait, melyek következtében a részes államok száma elérte a 81-et, és felszólítja a jegyzőkönyvben még nem részes valamennyi államot annak haladéktalan ratifikálására;

8.      felhívja a Bizottságot, hogy segítségnyújtás és politikai támogatás tekintetében fordítson különös figyelmet azon országokra, amelyek a halálbüntetés eltörlése terén előrehaladást érnek el, illetve amelyek ösztönzik a halálbüntetésre vonatkozó általános moratóriumot;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az uniós tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ-közgyűlés elnökének, valamint az ENSZ-tagállamok kormányainak.

(1)

HL C 371. E, 2011.12.20., 5. o.

Jogi nyilatkozat