PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 60k
6.10.2015
PE568.550v01-00
 
B8-1061/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wspierania inicjatyw przeciwko marnotrawieniu żywności


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wspierania inicjatyw przeciwko marnotrawieniu żywności  
B8-1061/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając cele programu „Horyzont 2020”,

–  uwzględniając ambitne cele programu „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym” propagowanego przez Komisję Europejską,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że kwestie żywności i ochrony środowiska znajdują się wśród głównych tematów obecnych dyskusji publicznych;

B.  mając na uwadze, że kwestia przeciwdziałania marnotrawieniu żywności była jedną z kwestii cieszących się największym zainteresowaniem podczas Expo 2015;

C.  mając na uwadze, że inicjatywa „doggy bag” wylansowana przez dwie przedsiębiorczynie odniosła sukces we Włoszech: polega ona na zapraszaniu i zachęcaniu konsumentów do zabierania do domu resztek posiłku, którego do końca nie zjedli w restauracji, pizzerii, gospodzie, hotelu lub w ramach usługi cateringowej;

1.  wzywa Komisję do wspierania dobrych pomysłów, takich jak wyżej wspomniany, poprzez stworzenie strony internetowej zawierającej informacje dotyczące wszystkich inicjatyw podejmowanych przez władze lokalne, przedsiębiorstwa lub społeczeństwo obywatelskie na terytorium państw członkowskich, mających na celu przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

Informacja prawna