PROJEKT REZOLUCJI
PDF 224kWORD 59k
8.10.2015
PE568.551v01-00
 
B8-1062/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zbombardowania szpitala prowadzonego przez Lekarzy bez Granic w Kunduz


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zbombardowania szpitala prowadzonego przez Lekarzy bez Granic w Kunduz  
B8-1062/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w nocy w sobotę 3 października szpital traumatologiczny prowadzony przez Lekarzy bez Granic w Kunduz w Afganistanie został decyzją USA kilkakrotnie zbombardowany przez siły NATO, w wyniku czego doszło do wielu ofiar wśród pacjentów oraz personelu medycznego i paramedycznego, a także znacznie zniszczony został budynek szpitala, pomimo tego że lokalizacja szpitala była dobrze znana siłom walczącym na tym terenie;

1.  potępia ten poważny akt terroryzmu wojennego, składa kondolencje rodzinom ofiar, wyraża solidarność z rannymi oraz z personelem Lekarzy bez Granic, którzy wszyscy są ofiarami tego odrażającego pogwałcenia Konwencji genewskich, oraz domaga się znalezienia winnych i ich ukarania.

Informacja prawna