PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 59k
9.10.2015
PE568.552v01-00
 
B8-1063/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie stworzenia planu powrotów imigrantów nieuprawnionych do przebywania na terenie państw członkowskich UE


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stworzenia planu powrotów imigrantów nieuprawnionych do przebywania na terenie państw członkowskich UE  
B8-1063/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich UE podczas dzisiejszego spotkania w Luksemburgu podkreślili, że redystrybucja uchodźców pozbawiona jest sensu, jeśli najpierw nie wiadomo w jaki sposób wydalić z terytorium europejskiego osoby nieposiadające prawa, aby na nim pozostać;

B.   mając na uwadze, że ważne jest ustanowienie scentralizowanego i skutecznego systemu powrotów, w przeciwieństwie do obecnej sytuacji;

1.  wzywa Komisję i Radę do dokonania oceny tej kwestii oraz do podjęcia szybkich i zdecydowanych działań, również poprzez poinformowanie krajów pochodzenia, że brak aktywnej współpracy w tej dziedzinie może spowodować ograniczenie, a nawet całkowite cofnięcie pomocy rozwojowej.

Informacja prawna